четвер, 10 січня 2019 р.


Звіт про роботу за І семестр 2018-2019нр.
Методист ТКМЦ Г.Є.Несмашна

У 2018-2019 н.р. психологічна служба системи освіти функціонує в умовах змін: затверджено нове Положення про психологічну службу у системі освіти України, нові зразки документації, визначено нові напрямки діяльності, завдання та відповідальність у реалізації Концепції Нової української школи.
Методичний супровід діяльності психологічної служби освіти міста було сплановано з урахуванням пріоритетних напрямків, зазначених у методичних рекомендаціях МОНУ, актуальних проблем діяльності психологічної служби в сучасних умовах.
Було обрано окремі провідні завдання, які реалізовано у різних структурних елементах методичного супроводу.
1.                 Сприяння створенню безпечного освітнього середовища.
Висвітленню саме цього питання присвячена тематика діяльності  інтерактивних шкіл сучасного фахівця психологічної служби, на засіданні яких висвітлювалися питання соціально-психологічного супроводу формування безпечного середовища освітнього закладу, методи та способи навчання дітей та молоді ненасильницьких методів поведінки, формування соціальних компетентностей, зокрема, комунікативної.  Навчання проводилось у формі тренінгу, що дало можливість працівникам психологічної служби відчути кожну вправу через свій особистий досвід, зрозуміти її дію та знайти спосіб використання у своїй роботі.
З метою формування, сприятливого соціально-психологічного клімату було проведено також тренінг формування команди для педагогів у новоствореному навчальному закладі - Тернопільський ліцей №21 - спеціалізована мистецька школа імені І. Герети спільно з психологом закладу. Позитивні відгуки, тепла атмосфера у ході проведення та після закінчення здає підстави вважати такий тренінг ефективним способом налагодження позитивних стосунків у педагогічному колективі та рекомендувати до проведення у інших  навчальних закладах. 
2.                 Впровадження ідей дитиноцентризму, ставлення до особистості дитини на основі поваги, особистої гідності кожного вихованця, його індивідуальних життєвих цілей, запитів та інтересів.
Саме це завдання стало передумовою організації динамічної ініціативної групи психологів навчальних закладів щодо впровадження принципів гуманістичної психології як основи особистісно орієнтованого підходу до дітей і проведення тренінгового заняття «Я-концепція та позитивний образ Я. Основні характеристики психічно здорової особистості.»  Цінність заняття - у його практичній орієнтації та набутті навичок самоаналізу а також підтримки учнів, які проявляють свою індивідуальність, неординарність та творчість у навчально-виховному процесі.

3.                 Виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», яким визначено комплексний підхід і систему заходів щодо запобігання та протидії фізичному, психологічному та сексуальному насильству в сім’ї.
Зустрічі з фахівцями установ та організацій, які здійснюють діяльність із захисту прав дитини, проведені у рамках засідань клубу спілкування соціальних педагогів та налагодження міжвідомчого соціального партнерства дають можливість забезпечувати ефективний захист прав неповнолітніх.
Поряд з цим, зростання кількості скарг у закладах загальної середньої освіти щодо агресивної поведінки школярів, прийняття нової нормативної документації з питань запобігання булінгу, збільшення відповідальності педагогічних працівників за негативні явища у середовищі школярів диктують необхідність активного втручання у ці процеси фахівців психологічної служби.  Психологів та соціальних педагогів забезпечено методичними рекомендаціями з питань діагностики, корекційної та просвітницько-профілактичної роботи із запобігання насилля та жорстокого поводження з дітьми, ознайомлено з корекційними програмами, що дає можливість фахівцям психологічної служби здійснювати ефективну діяльність із  вказаного питання.
4.                 Впровадження педагогіки партнерства, між усіма учасниками освітнього процесу, усвідомлення ролі і значення психологічної служби у вирішенні завдань НУШ.
Роль психолога у забезпеченні ефективності освітніх реформ, впровадженні педагогіки партнерства було ефективно виствітлено у рамках методичної локації заступників директорів "Кейс взаємодії педагога та психолога" освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей  "Створення компетентнісного методичного простору в умовах реформування освіти"  Впродовж відведеного часу учасники мали змогу збудувати об"ємну модель освітньої взаємодії, прояснити роль, місце і значення психолога у цій моделі, а також знайти основу для ефективного партнерства серед спільних цінностей. Результативності заходу сприяло використання методик, отриманих під час відвідування «Міжрегіональної інтерактивної школи сучасного вчителя м. Вінниця», що лише підтверджує необхідність обміну досвідом з фахівцями з інших міст, закладів, установ.  Так само як і участь фахівців психологічної служби у науково-практичній конференції, присвяченій 20-річчю створення кафедри практичної психології ТНПУ, де працівники психологічної служби мали змогу як познайомитися з новими науковими ідеями так і презентувати власний досвід.
Окрім того, психологічна служба освіти міста цьогоріч мала достатньо можливостей продемонструвати свої здобутки Зокрема у конкурсі «Парадигма освітніх інновацій» взяли участь 4 працівники психологічної служби, 2 з яких попали у ІІ очний тур, в якому робота психолога ДНЗ№1 з використання ЛЕГО—технологій у забезпеченні STREAM - освіти дошкільників зайняла ІІ місце.
З метою підвищення професійного рівня і розвитку творчого потенціалу фахівців психологічної служби у системі освіти України було проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми». Переможцем конкурсу стала програма соціально-психологічної підтримки для дітей соціально незахищених категорій "Після третьої", яку представили працівники психологічної служби ТЗОШ№4 Лещишин Т. О. ТА Кусень М. З. Програми психологів ТЗОШ№19 та НВК ШПЛ №2 зайняли відповідно ІІ та ІІІ місця.
5.                                                                                       Запобігання вигорянню фахівців психологічної служби, формування у них рефлексивної позиції, орієнтації на пошук ресурсів та сильних сторін.
Засідання інтервізійних груп психологів ЗДО та ЗЗСО, на яких розглядались складні випадки у роботі психолога, дали можливість не тільки вдосконалення фахової майстерності фахівця психологічної служби, а також зменшення напруги, вивільнення негативних почуттів, пов’язаних з професійною діяльністю, отримання ресурсів, що в результаті сприяє запобіганню емоційного вигоряння.
6.                 Психологічний супровід інклюзивного навчання.
Учасники ініціативної групи психологів навчальних закладів, у яких впроваджено інклюзивне навчання мали змогу відвідати ряд тематичних заходів з питань роботи з дітьми з ООП за окремими нозологіями, як результат - налагоджено співпрацю з лікарем-неврологом Тернопільської обласної дитячої  лікарні, створено групу у соціальній мережі «Фейсбук», де учасники ініціативної групи обмінюються матеріалами та досвідом роботи з дітьми інклюзивних класів.
7.                 Формування в учнів навичок позитивного мислення, самостійного вирішення проблемних ситуацій, копінг-стратегій протистояння стресовим ситуаціям.
На реалізацію цього завдання було проведено відбірковий тур альтернативної психологічної олімпіади «Терапевт власного Я», у якому взяли участь біля 50 учасників з 8 загальноосвітніх навчальних закладів. Конкурсанти продемонстрували високий рівень рефлексії, розуміння себе та інших, розвинуті навички вирішення проблемних ситуацій.

Немає коментарів:

Дописати коментар