пʼятниця, 15 січня 2021 р.

КЕЙС ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ

 

Питанню опису кейсів інноваційного досвіду як елементу індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівця психологічної служби закладу освіти було присвячено засідання інтерактивної школи сучасного фахівця психологічної служби "Кейс інноваційного досвіду працівника психологічної служби: підготовка та презентація" 12.01.2021р.

Учасники обговорювали питання інноваційного досвіду та інноваційної діяльності, використання фахових конкурсів та виставок як платформи презентації досвіду, а саму презентацію- частиною індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівця писхологічної служби.

ІМЗО визначає освіту дорослих як  складову освіти впродовж життя, спрямовану на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

Складниками освіти дорослих є:

 • післядипломна освіта;
 • професійне навчання працівників;
 • курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації;
 • безперервний професійний розвиток;
 • будь-які інші складники, що передбачені законодавством, запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою. • Можемо  віднести до останнього пункту цього переліку  участь фахівців у професійних конкурсах, виставках,   узагальнення, презентацію та популяризацію власного досвіду. 
у ході заняття учасники мали змогу виконати мотиваційні вправи "Карта острова здібностей" та "Мій супердосвід"  (
джерело: посібник Психолог у НУШ: радісно та впевнено руш! Путівник психолога в Новій українській школі [Текст] / Заг. ред. Є.В. Афоніна, О.О. Заріцький, Н.В. Міщенко. – Краматорськ : Витоки, 2018. – 250 с.  URL: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/navchalyni/4._%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BDi%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3__%D0%9D%D0%A3%D0%A8.pdf


вправа Мій супердосвід  з використанням кубиків  рорі .  результат виконання вправи:

 "формули успіху " від колег -учасників заходу

Валентина,  НВК28

1. Під лежачий камінь вода не тече

2. Рух - це життя

3. Заявка про себе

4. Мікрофон ідей

5. Перемогти - це ціль!

6. Овації успіху


Світлана  ЗОШ№ 22

1. Постійний пошук - завжди є місце вдосконаленню. 

2. Ділитися здібностями - промовчати - це не залишити слід у світі. 

3. Невдачі - це не кінець! Змити водою та піти далі. 

4. Рух вперед опираючись на досвід. Кожна пройдена сходинка - це точка відштовхування для подальших перемог.


Анна, ЗОШ№14

Сумний смайлик+ ключ = веселий смайлик. 

Проблема +Робота = Результат


Орислава НВКШПЛ№2

Книги+рукостискання=овації 

Використання знань і вмінь та набуття нових+співпраця=результативні овації

Марія ТКГ

Ефективний психолог= турбота про тіло+ емоції + когніцію(мислення)
середа, 6 січня 2021 р.

Відвічна ласка Божого Різдва!

 

 

Усе минає, гасне і сплива,                        

Лише вона над грішною землею              

Сріблиться милосердною зорею,                

Відвічна ласка Божого Різдва!

Микола Щербак
"Дух Різдва"  Олег Шупляк

Звіт про роботу за І семестр 2020-2021нр.

 

Звіт про роботу за І семестр 2020-2021нр.

консультант, психолог  ТКМЦ Г.Є.Несмашна

 

Методичний супровід діяльності психологічної служби освіти міста впродовж звітного періоду здійснювався з урахуванням основних напрямків, зазначених у методичних рекомендаціях ІМЗО, актуальних проблем діяльності психологічної служби в умовах сьогодення. Основну увагу було спрямовано на виконання 4-х пріоритетних завдань.

Забезпечення консультативного супроводу розробки моделі індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівця психологічної служби, сприяння формуванню професійної ідентичності фахівців з урахуванням професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти».

 Над реалізацією цього завдання працювала інтервізійна група, тематика якої була спрямована на забезпечення супроводу формування компетенції у побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівців психологічної служби загалом та практичного психолога закладу освіти зокрема.

Однією з професійних компетентностей практичного психолога  відповідно до професійних стандартів є здатність до самооцінювання власної професійної діяльності, яка передбачає  знання відповідних інструментів  та особливостей їх практичного застосування для визначення власних потреб у професійному розвитку та самоосвіті. Одним з таких інструментів є самосупервізія як  складова рефлексивної позиції психолога.  Впродовж звітного періоду розроблено і апробовано авторську методику аналізу випадку у вигляді візуальної самосупервізії з використанням метафоричних карт на основі 5-крокової моделі позитивної психотерапії Н.Пезешкіана. Авторську модель самосупервізії було представлено на засіданні інформаційно- професійної підлокації інтеграційно-коригуючої локації 5 –го Дистанційного освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей «Самооцінювання як аналітичний інструмент внутрішньої системи забезпечення якості освіти» на тему «Самосупервізія в роботі працівника психологічної служби як складовий елемент траєкторії професійного розвитку сучасного фахівця».

Для  фахівців з невеликим стажем роботи працювала фасилітативна платформа, на засіданнях якої розглядались питання формування  професійної ідентичності практичного психолога освіти на основі професійного стандарту, а також питання використання сучасних  інструментів цілевстановлення у плануванні індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівця.

Забезпечено проведення  моніторингу фахових навичок практичних психологів закладів освіти за професійним стандартом, для чого створено опитування «Self-assessment profstandart» з використанням сервісу Google forms.


Ознайомлення працівників психологічної служби з сучасними методами та технологіями психологічного супроводу учасників освітнього процесу, у тому числі-  інформаційними.


 З цією метою було проведено засідання інтерактивної школи «Дистанційна робота психологічної служби освіти в сучасних умовах. Віртуальний кабінет фахівця психологічної служби» та засідання динамічної ініціативної групи, яке було присвячено питанню використання цифрових ресурсів у діагностичній роботі фахівця психологічної служби.  У ході проведення інших заходів учасників було ознайомлено з платформами «Lino,  Padlet, Quizizz,, Google classroom,  сервісом Google forms та ін.  Для курсів неперервної освіти підготовано програму «Цифрова грамотність фахівця психологічної служби». Таким чином, забезпечується нарощування цифрових компетентностей практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти.

З метою підвищення професійного рівня і розвитку творчого потенціалу фахівців психологічної служби у системі освіти України було проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми».

На конкурс було подано 8 авторських програм, спрямованих на розкриття інтелектуально-особистісного потенціалу учасників освітнього процесу, формування та розвиток їх соціально-психологічних компетентностей, формування готовності до самореалізації. Вперше у поточному році  у конкурсі взяли участь працівники психологічної служби ПТНЗ.

Переможцем конкурсу стала «Програма підвищення соціальної адаптації першокурсників в умовах освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу «Адаптаційна мобільність першокурсників» Забитівської Т. Я., практичного психолога ДПТНЗ «ТВПУ сфери послуг та туризму»;  ІІ місце розділили між собою програми практичних психологів ТЗОШ№11 та ТЛ № 21 - СМШ ім. І. Герети, а програма практичного психолога ДНЗ№34  отримала ІІІ місце.

Також психологічна служба освіти міста демонструвала свої здобутки у конкурсі «Парадигма освітніх інновацій», у якому взяли участь 7 працівників психологічної служби, 1 з яких попала у ІІ очний тур та отримала ІІ місце.


Організація заходів попередження виникнення надмірної напруги в суспільстві, що переживає кризові явища, запобігання ПТСР, кризове консультування; формування психологічної стійкості в умовах викликів сучасності, надання психологічної підтримки педагогічним працівникам.


Ряд засідань інтерактивної школи було присвячено питанням збереження психічного здоров’я та формування життєстійкості учасників освітнього процесу у   часі пандемії. Фахівців психологічної служби було ознайомлено з сучасними новітніми методами та прийомами саморегуляції,  формування життєстійкості, запобігання стресу. Вказані методи та прийоми психологи та соціальні педагоги використовують для роботи з учнями, педагогами та батьками, для власного самовдосконалення та запобігання вигорянню.

Підготовано програму для курсів неперервної освіти «Стрес та стресостійкість» яка допоможе педагогічним працівникам ознайомитися з вищезгаданими прийомами для покращення власної життєстійкості та допомоги дітям, з якими працюють.


здійснення інформаційно-просвітницької, профілактичної та методичної роботи щодо створення безпечного освітнього середовища, формування навичок ненасильницької комунікації серед усіх учасників освітнього процесу, запобігання булінгу, жорстокого поводження щодо дітей та молоді.

Введення в освітній процес Концепції БДДШ («Безпечна і дружня до дитини школа») передбачає створення у кожній школі до 2025 року сприятливого освітнього середовища. З цією метою було відвідано серію вебінарів Міністерства освіти і науки України спільно з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГО «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту»» «Безпечна та дружня до дитини школа» – cистемна модель для створення сприятливого освітнього середовища в контексті реформи НУШ». Закладам освіти пропонується приєднатися до он-лайн системи для експрес-оцінювання рівня безпеки і якості освіти у закладах освіти та використовувати її як ресурс для організації моніторингу безпечного середовища у внутрішній системі забезпечення якості освіти

37 педагогічних працівників пройшли навчання за курсом  «Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми» у рамках підвищення кваліфікації на курсах неперервної освіти ТКМЦНОІМ.

З метою встановити рівень емоційного ставлення дитини до школи, вчителя та класу, оцінити стан мікроклімату у класному колективі, виявити вплив негативного ставлення вчителя, якщо воно було присутнє, на  особистість дитини, здійснювалися заходи моніторингу в окремих класах початкової школи ТЗОШ№18, 24 у відповідь на скарги батьків згідно з відповідними наказами управління освіти і науки ТМР. Такого роду моніторинги дозволяють акцентувати увагу на питаннях формування безпечного середовища закладу освіти, привернути увагу педагогічних працівників до необхідності нарощення компетентностей з питань ненасильницької комунікації в освітньому процесі, ненасильницьких методів підтримання дисципліни у класі, вивчення прийомів формувального оцінювання навчальних досягнень учнів тощо.

Серед заходів самоосвіти було закінчено курси підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Методисти обласних, міських кабінетів(центрів)/ психологи центрів професійного розвитку педагогічних працівників та керівники методичних об’єднань психологічної служби» ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти».   Отримані під час проходження курсів знання та компетенції було використано при підготовці та проведенні заходів з фахівцями психологічної служби.

У результаті проходження повного практико-орієнтованого он-лайн курсу «МАК-майстер: створення колоди метафоричних карт» створено авторський набір метафоричних асоціативних карт «Люди як кораблі» для роботи з екзистенційними проблемами  .

четвер, 31 грудня 2020 р.

Підведення підсумків року. Самооцінювання та планування .

Розгляд складних випадків у побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку практичного психолога закладу освіти.
Інтервізійна група психологів навчальних закладів
техніка "Start, Stop, Continue"

Continue. Продумайте, (обговоріть з іншими) , що ви робили і робите добре і що хотіли б залишити і в новому році.  

Start.  Опишіть, які нові завдання, компетенції або принципи взаємодії ви хочете додати  для вдосконалення роботи. Можливо, ви прогавили якісь можливості в  минулому році.

Stop. подумайте, що заважало у минулому році і що хотілось би залишити у ньому.

Так ви зможете оцінити власну професійну та особистісну діяльність, колективну взаємодію та ін., виокремити сильні сторони, зафіксувати моделі успішної діяльності, скласти плани на новий рік чи будь який поточний період.

рекомендації

Виділяйте час на  роботу з самодіагностики, аналізу своєї діяльності, оскільки це сприятиме активізації творчості, навчить глибше аналізувати свої досягнення, дбайливо ставитися до власних методичних знахідок, систематизувати, закріплювати і розвивати їх,  а також бачити перспективи.

Візьміть за звичку знаходити щось дивовижне в кожному дні; це дасть можливість побачити приховані взаємозв’язки між предметами і явищами, навчитися думати більш широко і вільно, інтенсивно і продуктивно, позбавившись від обмежень мислення, які не дозволяють бачити всю красу й глибину того, що відбувається навколо.
 

 

У проведенні інтервізії використано

      Програма соціально-емоційного та етичного навчання СЕЕН [Електронний ресурс] – режим доступу: https://nus.org.ua/articles/navchannya-v-umovah-covid-19-yaki-praktyky-proponuye-programa-sotsialno-emotsijnogo-ta-etychnogo-navchannya/

      Ресурсний календар Світлани Ройз[Електронний ресурс] – режим доступу: https://nus.org.ua/news/resursnyj-kalendar-svitlanyj-rojz-zavantazhujte-odnym-fajlom/

      А.І. Богосвятська Навчаймося в дітей: навчаймося дивуватися, навчаймося допитливості, навчаймося мріяти. / Зарубіжна література в школах України. – 2017. – № 7-8. – С. 68-73.

       Методика  Вікторії Назаревич «Солодкі спогади»

      «Рефлексивні передноворічні завдання» Людмили Підлипної


«Новорічна ялинка». Арт-терапевтична вправа. 🎄


Автор - Анастасія Кузнєцова, психолог, викладач Інституту практичної психології Ольги Гаркавець.

💫 Мета.
Техніку можна використовувати для різних завдань:
- позначити свої великі і маленькі цілі,
- візуалізувати свої емоції і почуття, якими ви хочете наповнити себе і своє життя,
- підвести підсумки минулого року або будь-якого життєвого періоду, відзначити свої заслуги і досягнення.
💫 Інструментарій.
Олівці, фломастери, фарби (найкраще), пензлики, папір (бажано не менше розміру А3).
Розглянемо алгоритм проведення на прикладі постановки цілей на рік.
💫 Інструкція.
1. Візьміть папір і те, чим ви будете малювати свою ялинку. Уявіть, що ялинка - це ваше життя в наступний рік. Намалюйте її так, як хочеться.
Розгляньте свою ялинку: яка вона - висока, низька, пухнаста або не дуже, багато гілочок або тільки контур ялинки? Який стовбур - потужний або тонкий? Яка підставка - зростає з землі, або в чомусь стоїть? Як можна описати ваші очікування на майбутній рік, дивлячись на вашу ялинку?
Якщо ви малювали ялинку фарбами, дочекайтеся, поки вона висохне.
2. Тепер намалюйте свою головну мету на наступний рік - прикраса верхівки (це може бути і зірка, і конус, і щось незвичайне).
3. Тепер намалюйте інші великі значимі цілі - прикрасьте ялинку великими іграшками.
4. Тепер можете намалювати гірлянди-намиста промовляючи свої бажання і невеликі цілі, які вам так само хотілося б втілити в цьому році.
5. Подивіться на вашу ялинку. Яка вона красива, яскрава, незвичайна.
Це ваш майбутній рік. Що ви можете сказати про ваш рік зараз? Про ваші цілі? Досяжні вони? Бажані вони? Які перешкоди? Які ресурси?
6. Помилуйтеся на свою ялинку, наповніться цією атмосферою свята, чуда, дитячої радості і впевненості в своїх силах.


четвер, 24 грудня 2020 р.

онлайн-система для експрес-оцінювання рівня безпеки і якості освіти у закладах освіти

 

23 грудня 2020 року відбувся вебінар  Міністерства освіти і науки України спільно з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГО «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту»» «Як користуватися онлайн-системою для експрес-оцінювання рівня безпеки і якості освіти у закладах освіти»
Переглянути вебінар можна за посиланням: 
Запрошуємо заклади освіти приєднатися до он-лайн системи та використосвувати її як ресурс для організації моніторингу безпечного середовища у внутрішній системі забезпечення якості освіти. пʼятниця, 18 грудня 2020 р.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ТИПОЛОГІЇ ОСВІТНІХ ТРУДНОЩІВ У ОСІБ З ООП

 

МОН ПРОПОНУЄ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТ ПОСТАНОВИ КМУ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙ (ТИПОЛОГІЇ) ОСВІТНІХ ТРУДНОЩІВ У ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ТА РІВНІВ ПІДТРИМКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ (ГРУПАХ) ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ"


Пропозиції та зауваження до проєкту можна надсилати на е-мейл: inclusion@mon.gov.ua до 30.12.2020 (відповідальна особа Самсонова Лариса - керівник експертної групи з питань інклюзивної освіти МОН).


Проєкт містить:

 • категорії (типологію) освітніх труднощів у осіб з особливими освітніми потребами;
 • рівні підтримки в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти;
 • рівні підтримки в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти.

Пропонують такі категорії освітніх труднощів:

 • Інтелектуальні труднощі. Можуть полягати в обмеженні функціонування різного ступеня прояву передумов інтелекту (пам’яті, уваги, мислення, мовлення, вольових процесів, мотивації тощо), власне інтелекту (здатності до узагальнення, абстрагування, міркування; продукування думки, судження; здатності робити висновки тощо), інвентарю інтелекту (набутих знань, умінь,
  навичок);
 • Функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві) труднощі. Можуть полягати в обмеженні життєдіяльності різного ступеня прояву слухової, зорової, опорно-рухової (кістково-м’язової), мовленнєвої функцій (стосуватися відтворення звуко-складової структури слова; розбірливості мовлення; темпу і ритму; мелодико-інтонаційного малюнку; характеристик голосу; розрізнення звуків мовлення на слух; використання словникового запасу і граматики; перебігу читання, письма, комунікації);
 • Фізичні труднощі. Можуть полягати в обмеженні функціонування різного ступеня прояву органів та кінцівок дитячого організму;
 • Навчальні труднощі. Можуть полягати в обмеженні або своєрідності перебігу довільних видів діяльності різного ступеня прояву (писемного виду діяльності, математичних дій і т.д.);
 • Соціоадаптаційні/ (особистісні, середовищні труднощі) соціокультурні (зокрема взаємодія з представниками осередків окремих культур, отримання інформації засобами жестової мови тощо). Можуть полягати в наявності бар’єрів на шляху до формування навичок: пристосування до умов соціального середовища; організації адекватної системи відносин із соціальними об’єктами; прояву рольової пластичності поведінки; інтеграції у соціальні групи, засвоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового соціального середовища, форм соціальної взаємодії.

вівторок, 15 грудня 2020 р.

 

Про проведення серії вебінарів МОН України щодо створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №6/1393-20 від 20.11.2020 «Про проведення вебінарів щодо створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти» Міністерство освіти і науки України спільно з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГО «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту»» проводитиме у грудні 2020 р. – січні 2021р. тематичні вебінари щодо створення безпечного і здорового освітнього середовища у закладах освіти.

Серія заходів здійснюється на виконання статті 21 Закону України «Про повну загальну середню освіту» та Указу Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020 «Про національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в новій українській школі» згідно з графіком.


№ з/п

Дата і час проведення

Назва (тема) заходу і посилання на реєстрацію

Цільова аудиторія

1

9 грудня 2020

14:00-15:30 год

Вебінар

«Безпечна та дружня до дитини школа» – cистемна модель для створення сприятливого освітнього середовища в контексті реформи  НУШ»

Реєстрація за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKDNhLPXtSB1BfsPbn7hE9vX06O-m3wKYQR33bKKrbqK0k3A/viewform?usp=sf_link

 

перегляд вебінару на YouTube за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UCMgs6Kda7kpq4vhh5iQ--Vg.

 

 

Представники органів управління освітою різних рівнів

2

16 грудня 2020

14:00-15:30 год

Вебінар

«Безпечна та дружня до дитини школа» – cистемна модель для створення безпечного і здорового освітнього середовища у закладах освітив контексті НУШ»

Реєстрація за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScub3dtepjdPcR0yVHd6qEMl8Nmc2QHsb_ZPDvFgVYB31cikA/viewform?usp=sf_link

 

Керівники та педагогічні працівники закладів загальної середньої і дошкільної освіти всіх регіонів

3

23 грудня 2020

14:00-15:30 год

Вебінар

«Як користуватися онлайн-системою для експрес-оцінювання рівня безпеки, комфорту і якості освіти у закладах освіти»

Реєстрація за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuZK5qvotti0401ja-nSnkXZISmJf3sLN461QahGmTVmJblw/viewform?usp=sf_link

 

Керівники та педагогічні працівники закладів загальної середньої і дошкільної освіти всіх регіонів

4

12 січня 2021

14:00-15:30 год

Вебінар

«Ресурси для дистанційної і очної підготовки вчителів з питань БДДШ і забезпечення компетентісного навчання у закладах освіти»

Реєстрація за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-soTiu--LHvBEITFgbM2j1_M57t1fQeiC1oGL6v48c0OCmQ/viewform?usp=sf_link

Керівники та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти всіх регіонів

5

14 січня 2021

14:00-15:30 год

Вебінар

«Ресурси для інтегрованого компетентісного навчання учнів з питань здоровя, безпеки, соціалізації та успішного навчання»

Реєстрація за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyrMBRwHmNSfyDWq9k_n6t5GTlCUNQYKv9Io3XTwEzhZPwvQ/viewform?usp=sf_link

 

Керівники та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти всіх регіонів