вівторок, 23 січня 2018 р.

Звіт про роботу за І семестр 2017-2018нр.

Методичний супровід діяльності психологічної служби освіти міста здійснюється з урахуванням пріоритетних напрямків, зазначених у методичних рекомендаціях МОНУ, результатів моніторингу методичних запитів психологів та соціальних педагогів, актуальних проблем діяльності психологічної служби в сучасних умовах.
 Консультативні зустрічі з педагогами та психологами, зростання кількості скарг у закладах загальної середньої освіти засвідчують  збільшення кількості дітей з агресивною поведінкою, емоційними проблемами, тому роботу інтерактивної школи сучасного фахівця психологічної служби ЗНЗ було спрямовано на вивчення основних напрямків, методів та методик корекційної роботи з дітьми з емоційно-поведінковими розладами. Навчання проводилось у формі тренінгу, що дало можливість працівникам психологічної служби відчути кожну вправу через свій особистий досвід, зрозуміти її дію та знайти спосіб використання у своїй роботі.
Психологи ДНЗ продовжували вивчати арт-терапевтичні методи на засіданнях інтерактивної школи сучасного психолога, що дає можливість урізноманітнити арсенал психологічного інструментарію фахівця та підвищити результативність психологічної допомоги. Більшість психологів використовують засвоєні методи та методики у своїй професійній діяльності з дітьми, педагогами та батьками.
Психологи та соціальні педагоги також мали змогу відвідати навчальний семінар з використання метафоричних карт в роботі працівника психологічної служби, який проводився на базі ТЗОШ№13  тренерами к.п.н. Людмилою Підлипною, директором обласного центру практичної психології та соціальної роботи Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, та Романом Підлипним, головою організації "Асоціація практикуючих психологів Івано-Франківської області".
Традиційними стали засідання інтервізійної групи психологів, які у поточному навчальному році працювали  адресно - психологи ЗНЗ розглядали питання психологічного захисту та складних випадків у роботі шкільного психолога, а психологи ДНЗ  продовжували поглиблювати знання та вміння з питань індивідуального консультування та складних випадків у роботі психолога дошкільного закладу.
Проблемі правових засад діяльності працівників психологічної служби було присвячено засідання ініціативної групи психологів та соціальних педагогів.  Учасники отримали відповіді щодо врегулювання спірних питань, пов’язаних з конфліктними ситуаціями, які стосуються дітей.
Важливим та актуальним напрямком діяльності є психологічний супровід інклюзивного навчання. З метою налагодження ефективної  корекційної роботи психолога з дітьми інклюзивних класів організовано роботу ініціативної групи психологів навчальних закладів, у яких впроваджено інклюзивне навчання. Учасники ініціативної групи обговорили питання вибору корекційних програм, налагодження ефективної роботи мультидисциплінарної команди та місця психолога у ній, познайомились з досвідом роботи психолога НВК№28 В.С.Лесів
Актуальні питання соціального супроводу розглядались на засіданнях клубу спілкування соціальних педагогів, зокрема, питання впровадження «Профілактичної протинаркотичної та протиалкогольної програми для учнів 1-11 класів, їх батьків та працівників педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів навчання», а також питання безпеки дитини в мережі Інтернет та медіа грамотності.
Методичний супровід фахівців психологічної служби 1-3 років роботи здійснювався у вигляді індивідуальних та групових консультацій з різних питань організації роботи психолога та соціального педагога.  У результаті консультативних зустрічей встановлено, що серед труднощів адаптації новопризначених фахівців психологічної служби оформлення документації, планування роботи та складання звітності, недостатній понятійний апарат.
Новопризначених фахівців забезпечено зразками документації, основними нормативними документами, що регулюють діяльність психологічної служби. Заплановано на наступний семестр складання циклограм з окремих питань діагностично-корекційної роботи. Сприяє становленню професіоналізму також участь новопризначених психологів та соціальних педагогів у складанні підсумкового звіту психологічної служби освіти міста.
З метою формування в учнів ціннісних орієнтацій, спрямованих на утвердження унікальності та неповторності кожної людини, толерантності до відмінностей між людьми, подолання упередження, ксенофобії та дискримінації, формування толерантного ставлення до осіб з особливими потребами, було проведено ІІ міський конкурс учнівських творчих робіт «Я та інший», у якому взяли участь 32 учасники з 10 загальноосвітніх навчальних закладів.
Було проведено ряд тренінгів та лекцій, спрямованих на підвищення психологічної культури педагогів,  працівників соціальної сфери, населення.
(Два майстер класи у рамках міжрегіонального інтегрованого семінару «Методична мобільність як умова підвищення педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури», тренінгове заняття для вчителів основ здоров’я, виступ для батьків Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв ім. І.Герети про попередження дитячої агресії,  лекція для фахівців фонду соціального страхування населення про налагодження ефективної взаємодії з людьми, що пережили травмуючу подію.)
Проведено також майстер-клас з використання бібліотерапії для  встановлення контакту  для студентів ТНЕУ. У результаті, налагоджено співпрацю з юридичним факультетом ТНЕУ, на якому навчаються також майбутні психологи та соціальні працівники.
Відповідно до концепції Нової української школи та прийняття Закону України «Про освіту» сучасна школа здійснює рішучий поворот до особистості дитини і будує свою роботу з нею на основі поваги, особистої гідності кожного вихованця, його індивідуальних життєвих цілей, запитів та інтересів. Саме це стало передумовою проведення тренінгового заняття «Дитиноцентризм як основа особистіно-зорієнтованого підходу до навчання сучасних школярів» для педагогів НВКШЕЛ№9 ім.І.Блажкевич. Цінність заняття була у його практичній орієнтації та набутті навичок роботи з учнями, які проявляють свою індивідуальність, неординарність та творчість у навчально-виховному процесі.
Поглибленню знань та умінь у напрямку впровадження ідей дитиноцентризму, гуманної педагогіки сприяла також участь у якості слухача Дванадцятих Всеукраїнських Педагогічних Читань «Сім’я - лоно культури людства», які проходили 16-17.12.2017р. у м. Київ. Результатом стала ідея створення осередку Асоціації гуманної педагогіки та проведення аналогічних читань з гуманної педагогіки для вчителів та батьків Тернопільщини.

Немає коментарів:

Дописати коментар