вівторок, 23 вересня 2014 р.

Методичні рекомендації

щодо організації діяльності
психологічної служби освіти міста
у 2014-2015 н.р.
Сьогодні наша країна переживає досить складний, неспокійний, напружений період своєї державності та свободи. Саме такі складні умови, в яких ми перебуваємо, змушує нас переглядати свої цінності, власне «Я», пріоритети, відповідно реагувати, по-іншому сприймати певні соціальні зміни, виклики  та швидко приймати рішення. Нинішня суспільно-політична ситуація спонукає кожного з нас (від дитини до дорослого) певним чином допомагати, співчувати, підтримувати, діяти однією сім’єю, родиною, спільнотою, громадою. Очевидним стала необхідність соціально-психологічного захисту та надання психологічної допомоги як окремим людям, так і цілим соціальним групам. У складні часи кожна особистість «показує своє справжнє обличчя», потенційні можливості та ресурси. Вищезазначене стосується і працівників психологічної служби системи освіти – практичних психологів, соціальних педагогів, їх керівників. У даний час психологічна служба в цілому, та, зрештою і кожен професіонал мають презентувати суспільству, все на що вони здатні, проявляти високий професіоналізм, прагнення до відповідальності перед людьми, чуйності та поваги до власне «Я» особистості та інших.

 Психологічна служба системи освіти діє відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту", Концепції розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2017 року, Положення про психологічну службу системи освіти України, Наказу МОН «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України», Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів, інших нормативно-правових актів.
Працівникам психологічної служби системи освіти необхідно організовувати свою роботу відповідно до таких нормативно-правових документів:
· лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.2014 № 1/9-135 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу»;
· лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2014 № 1/9-186 «Щодо навчання дітей військовослужбовців, які переїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на постійне місце проживання до інших населених пунктів України»;
· лист Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи від 24.02.2014 No 26 «Про посилення психологічної допомоги населенню»;
· наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»;
· наказ Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, МВС та Держдепартаменту з питань виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/ 596/106 «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах»;
· наказ Міністертва освіти і науки України від 20.04.2001 р. № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»; Етичний кодекс психолога тощо.

Основні питання діяльності психологічної служби освіти у 2014-2015н.р. викладено у листі Міністерства освіти і науки України від  25 липня  2014 р. № 1/9-374 «Стан та особливості діяльності  психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році».
Залишається чинним наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 31.03.2014р. №164 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу».