понеділок, 15 червня 2015 р.

звіт про методичну роботу у 2014-2015 н рРоботу у 2014-2015 н.р. було організовано згідно методичних рекомендацій МОНУ щодо діяльності психологічної служби освіти у новому навчальному році.
 Усю роботу було спрямовано на реалізацію заходів з подолання наслідків суспільно-політичних подій, що відбуваються в країні. 
У методичній роботі з психологами багато уваги приділялося актуальним питанням психологічного супроводу, зокрема, профілактиці посттравматичного стресу у дітей та дорослих, роботі з подолання наслідків травмуючих подій.
Розроблено програму навчання кризовому консультуванню та роботі з ПТСР для фахівців психологічної служби.
У жовтні 2014 р. було проведено засідання динамічної групи працівників психологічної служби «Соціально-психологічний супровід дітей та сімей вимушених мігрантів», протягом семестру над методами роботи з травматичним стресом працювала творча група психологів. Розроблено рекомендації «Робота психолога НЗ з питань профілактики ПТСР, відновлення душевної рівноваги, поверненняопори, стабілізаціїприпсихологічноїтравмі». 18 вересня 2014р. на круглому столі «Соціально-психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу в умовах складної соціально-політичної ситуації» (ТОКІППО) було презентовано виступ «Основи полімодального підходу до психологічної роботи з дітьми в умовах травматичної кризи».У лютому було проведено семінар для психологів НЗ про посттравматичний стрес, його прояви та ознаки, можливості та застереження корекції.
Згідно рекомендації МОНУ, з метою покращення результативності психологічного супроводу та запобігання проявам емоційного вигорання у працівників психологічної служби,  було організовано роботу інтервізійної групи психологів, на якій розглядалися складні випадки у роботі психолога школи та ДНЗ, надавалась інформація щодо консультативного процесу та відпрацьовувалися практичні вправи з вдосконалення навичок консультування. Налагоджено співпрацю з членами Тернопільського осередку Української спілки психотерапевтів, які запрошувались на засідання інтервізійної групи.
У рамках співпраці з інститутом педагогіки та психології ТНПУ було проведено засідання динамічної групи працівників психологічної служби «Діагностика та корекція поведінкових розладів у школярів» на базі кафедри практичної психології інституту. Учасники мали змогу вдосконалити свої вміння у роботі з важковиховуваними школярами у двох майстер-класах: «Корекція порушень емоційної прихильності засобами танцювально-рухової терапії», який для психологів проводила кандидат психологічних наук доцент кафедри практичної психології ТНПУ Олена Тіунова та «Соціально-психологічний тренінг як засіб подолання дезадаптації у підлітковому віці», який для соціальних педагогів презентувала кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології ТНПУ Зоряна Адамська.
Протягом року працював клуб спілкування соціальних педагогів, на якому розглядались актуальні питання роботи з батьками, зроблено підготовчу роботу щодо укладання діагностичного мінімуму соціального педагога. У жовтні 2014 р. у рамках засідання клубу було проведено тренінг з питань профілактики ВІЛ у дітей груп ризику  за участю представників НУО Молодіжний центр розвитку «Міст». На грудневому засіданні клубу соціальні педагоги вчилися використанню методів арт-терапії у створенні сприятливої сімейної атмосфери, зокрема виготовленню ляльки-мотанки як оберега для дитини. Також соціальні педагоги опановували методами профілактики вживання неповнолітніми наркотичних речовин та вчилися розпізнавати прояви жорстокого поводження з однолітками серед школярів.

Протягом навчального року було проведено 2 заняття для школярів («Не всі рани війти є видимі, однак усі потребують зцілення» для учнів ТУГ ім.. І.Франка та урок толерантності для учнів 9 класів ТЗОШ№19, мотиваційний тренінг для керівників гуртків НЗ «Самопрезентація діяльності як складова професійної майстерності вчителя».

Систематично проводились лекції «Допомога прийомним батькам у подоланні травм розвитку дітей» для соціальних працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та прийомних батьків, які були слухачами Тернопільського регіонального центру підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та організацій.

 Було  проведено 3 заняття з питань корекційної роботи для слухачів курсів психологів та соціальних педагогів у ТОКІППО.

У рамках методичного супроводу працівників психологічної служби, які атестуються, було відвідано відкриті заняття психологів ТТЛ, ТКГ, НВК ШЛ№13, майстер- класи психологів, які атестувались на звання «психолог - методист». Залучено психолога НВК ШЛ №6   до проведення  майстер-класу для психологів І-ІІІ року роботи з презентацією досвіду роботи з  діагностики та корекції готовності та адаптації  до навчання.

Упорядковано та надано для експертизи інструментарію «Діагностичний мінімум психолога ЗНЗ», укладений творчою групою психологів протягом 2013-2014 нр. Рішенням експертної комісії центру практичної психології та соціальної роботи ТОКІППО вказаний діагностичний мінімум отримав дозвіл для використання психологами навчальних закладів області. Підготовано і презентовано для розгляду цієї ж комісії  перелік діагностичного та корекційного інструментарію для роботи з вимушеними переселенцями.Проведено моніторинг стану превентивної освіти у НЗ.

Надавалися індивідуальні консультації дітям та педагогам у ТЗОШ№30, батькам, діти яких мають труднощі у навчанні та поведінці. Консультативні виступи для батьків відбувалися у ДНЗ №5. Надавались консультації для працівників психологічної служби з різних питань, підготовано ряд  листів та наказів різного спрямування..

У рамках волонтерської роботи проводились лекції з питань роботи з посттравматичним стресом, ознайомлення колег з методом ЕМДР, участь в організації та проведенні родинного кола для сімей полеглих бійців.

Налагоджено співпрацю з міським військовим комісаріатом, де працівниками психологічної служби систематично здійснюються заходи психологічного відбору призовників.Основні завдання на 2015-2016н.р.

-        реалізація заходів, спрямованих на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013р. №1106 «Про затвердження Плану заходів міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017року»
-        виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної держадміністрації від 02.04.2013р. №174 «Про підсумки вивчення стану діяльності психологічної служби освіти у загальноосвітніх навчальних закладах області».
-        просвітницька робота серед адміністрації закладів освіти
-        введення у структуру методичної роботи заходів, спрямованих на послаблення емоційного вигоряння працівників психологічної служби навчальних закладів, зокрема, інтервізійних зустрічей за типом груп взаємопідтримки.
-        Поширення досвіду впровадження арт-терапевтичних методів у практику роботи психологів навчальних закладів.
-        Продовження проведення експертизи психологічного інструментарію, апробація діагностичного мінімуму шкільного психолога та соціального педагога, розробка діагностичного мінімуму психолога ДНЗ 
-        методичне забезпечення викладання предмету Основи психології у класах гуманітарного профілю, факультативів психологічного спрямування,
-        розробка та впровадження системи моніторингу ефективності діяльності працівників психологічної  служби протягом усього міжатестаційного періоду.
-        Методичний супровід відпрацювання алгоритму діяльності, дотримання причино-наслідкових зв’язків між певними видами діяльності працівників психологічної служби
-        Робота щодо організації заходів запобігання ПТСР, кризове консультування.
-        Впровадження шкільної медіації та шкільної служби порозуміння.