середа, 20 травня 2015 р.

ЗВІТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ОСВІТИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ
 


м. Тернопіль, бульвар Т.Шевченка,1, тел. 52-19-58, center.imco@gmail.com

7  травня 2015 р.                                                                                                                            № 217

Керівникам навчальних закладів

Відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004р. №1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України», від 05.03.2008р. №1/9-128 «Про звітність соціального педагога» надсилаємо бланки статистичного звіту практичного психолога та соціального педагога навчального закладу (додаються).
Звертаємо увагу на те, що звіти повинні містити дані про кількість годин, затрачених психологом, соціальним педагогом на усі види робіт згідно з нормативами витрат часу на основні види роботи практичного психолога (додаток №4 до листа Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004р. №1/9-352), та тимчасовими нормативами часу на основні види роботи соціального педагога,соціального педагога з дітьми-інвалідами (Додаток 2 до листа Міністерства освіти і науки України від 05.03.2008р. №1/9-128).
Дані у статистичному звіті повинні відповідати цифровим даним, зафіксованим у журналі обліку роботи, журналі консультацій та журналі корекційно -  розвивальної роботи.
Кількість звернень у аналітичному звіті не може бути більшою за кількість консультацій, вказаних у статистичному звіті.
Якщо психолог чи соціальний педагог працював з однією і тією ж особою чи групою кілька разів, це облікується як ОДНА! особа чи група, без сумування. Підсумовується лише кількість годин, витрачених на роботу з вказаною особою чи групою.
Норми витрат часу на корекційно-розвивальну роботу передбачають розрахунок  30 год на дитину, 40 годин на групу. Однак, не слід автоматично переносити вказану норму при складанні статистичного звіту. Облікувати корекційно-розвивальну роботу також слід згідно журналу обліку корекційно-розвивальної роботи та журналу обліку роботи, тобто тривалість корекційної роботи повинна збігатися з кількістю відмічених у журналах обліку занять .
Гранична кількість відпрацьованих годин за рік, без врахування канікулярного часу  (згідно Виробничих  календарів  підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2014 та 2015рр., затверджених розпорядженням голови ТОДА  відповідно від 22.11.2013н. №576-од  та від 06.11.2014р. №493-од): 750год. - 1ст.375год.- 0,5ст. , 188год. - 0,25 ст. ,    653год.. - 0,75ст.
За необхідності при підготовці звіту можна використовувати розрахунок граничного розподілу годин для роботи працівників психологічної служби на 2014-2015н.р.(Додається).
Статистичні звіти психолога та соціального педагога навчального закладу за 2014-2015 н. р. а також матеріали до аналітичного звіту здати в Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу (Несмашній Г.Є.) до 16.00 19 травня 2015р.
Просимо також направити для підготовки узагальнених даних за звітом
20 травня 2014р. у ТКМЦ (10.00год) 
психологів ТЗОШ№4, 10, НВК ШЕЛ №9, ТСПШ(ІМ), колегіуму, НВК ШДС №7
соціальних педагогів ТЗОШ№2, 4, 16,  ТСШ№3, ТУГ,
21 травня 2014р. у ТКМЦ (10.00год) 
психологів ДНЗ№ 14, 21, 27, 31, 38, НВК ШДС №35
соціальних  педагогів  ДНЗ№8, ЗОШ№21, ТКГ, ЗОШ№19

Директор центру                                                                                         Г.І.ЛитвинюкНесмашна Галина Євгенівна,  52-19-58


ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор____________________
(Назва навчального закладу)
__________           ________________________
Підпис                   прізвище, ім.”я, по-батькові

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ
про роботу практичного психолога
                                               ____________________________________
(назва навчального закладу)
                                                               ________________________________________________________
(прізвище, ім”я, по-батькові)
За  200___    н. р.

№ п/п
Основні види роботи
Охоплено осіб

Затрачено годин

Психодіагностика індивідуальна :
          а) учнів (дітей) всього:
у т.ч. - дошкільного віку:
 - початкових класів:
         - середніх класів:
         - старших класів:
б) педпрацівників:
в) батьків:
Психодіагностика групова, соціально-психологічні дослідження серед:
а) учнів (дітей) всього:              
у т.ч. - дошкільного віку:
        - початкових класів:
        - середніх класів:
- старших класів:
б) педпрацівників:
        в) батьків:
Консультування індивідуальне :
а) учнів (дітей) всього:
у т.ч. - дошкільного віку:
        - початкових класів:
        - середніх класів:
     - старших класів:
б) педпрацівників:
в) батьків:
К онсультування групове:
а) учнів (дітей) всього:              
у т.ч. - дошкільного віку:
        - початкових класів:
        - середніх класів:
     - старших класів:
б) педпрацівників:
        в) батьків:Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота індивідуальна з учнями (дітьми) всього:
а) учнів (дітей) всього:              
у т.ч. - дошкільного віку:
        - початкових класів:
        - середніх класів:
                - старших класівКорекційно-відновлювальна та розвивальна робота  групова з учнями (дітьми) всього:                              
а) учнів (дітей) всього:              
у т.ч. - дошкільного віку:
        - початкових класів:
        - середніх класів:
                - старших класів:Проведення ділових ігор, тренінгів для:   
а) педпрацівників:
б) батьків:
Психологічна просвіта, виступи перед:   
а) учнями (дітьми):
б) педпрацівниками:
в) батьками:
Навчальна діяльність:
       - курси за вибором:
       - факультативні заняття:
       - гурткова робота:
Зв'язки з громадськістю, відвідування (кількість осіб/ кількість годин, витрачених на заходи):
       - учнів (дітей) вдома:
       - батьків за місцем роботи:
      - органів виконавчої влади та громадського  самоврядування:
      - НГО
Додаток 1
до листа Міністерства освіти і науки України
 від 05.03.2008р. №1/9-128
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор____________________
(Назва навчального закладу)
__________           ________________________
Підпис                   прізвище, ім.”я, по-батькові

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ
про роботу соціального педагога
                                               ____________________________________
(назва навчального закладу)
                                                               ________________________________________________________
(прізвище, ім”я, по-батькові)
За 200______ н. р.

№ п/п
Основні види роботи
Кількість осіб

Кількість класів (груп)
Затрачено годин
1.
Діагностичні
Індивідуальна  діагностика:
 а) учнів (дітей) всього:
    у т.ч. - дошкільного віку:
     - початкових класів:
             - середніх класів:
             - старших класів:
б) педпрацівників:
в) батьків:
Групова  діагностика,  соціально-педагогічні дослідження серед:
а) класів (груп) всього:              
у т.ч. - дошкільного віку;
          - початкових класів;
          - середніх класів;
                  - старших класів;
                  - учнів ПТНЗ;
                  - студентів ВНЗ;
б) педпрацівників;
в) батьків/опікунів2.
Консультативні
Проведено індивідуальних консультацій  
(консультаційних бесід):
а) учнів (дітей) всього:
     - початкових класів;
     - середніх класів;
     - старших класів;
б) учнів ПТНЗ;
в)студентів ВНЗ;
г) педпрацівників;
д) батьків/опікунів
       Проведено групових консультацій:
а) учнів (дітей) всього:
     - початкових класів;
     - середніх класів;
     - старших класів;
б) учнів ПТНЗ;
в)студентів ВНЗ;
г) педпрацівників;
д) батьків/опікунів3.
Захисні
         Зв'язки з громадськістю, відвідування (кількість
          дітей/ заходів):
 - учнів (дітей), студентів у гуртожитку, сімей вдома;
 - батьків за місцем роботи;
 - органів виконавчої влади та громадського  самоврядування;
 - участь у судових засіданнях щодо розгляду справ стосовно неповнолітніх4.
Соціально-перетворювальні та профілактичні
         Розвивальна  групова робота  з учнями
         (дітьми), студентами всього:                               
у т.ч.    - дошкільного віку;
     - початкових класів;
     - середніх класів;
             - старших класів;
             - учнів ПТНЗ;
             - студентів ВНЗ       Проведення ділових ігор, інтерактивних занять,
       тренінгів для:   
а) педпрацівників;
б) батьків/опікунів       Просвіта, виступи перед:
а) учнями(дітьми), студентами;
б) педпрацівниками;
в) батьками/опікунами;
г) іншими представниками громади       Навчальна діяльність(кількість класів, груп):
 - курси за вибором;
 - факультативні заняття;
 - гурткова робота5.
       Організаційні
Обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт, багатодітних сімей, сімей, які перебувають в кризовій ситуації та ін.. категорій (та/або за запитом) (кількість дітей/заходів)
     Складання акту обстеження житлово-побутових умов (іншого документу)
     Оформлення документації на оздоровлення дітей
Оформлення інших документів (зазначити)

Інші види робіт (зазначити)
Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти  у 2013-2014 н.р.
психолог/соціальний педагог _______________________________________________
ПІП

V. Тематика звернень до фахівців психологічної служби протягом навчального року


№ з/п

Тематика звернень

Кількість звернень (цифра по окремих  пунктах  тематики )
До практичних психологів
До соціальних педагогів

З боку батьків

Труднощі у навчанні, проблеми успішності 
Відсутність мотивації навчання, небажання вчитися. Визначення мотивів навчання
Готовність до навчання
Адаптація дитини( 1,5 кл, новий колектив)
Вибір професії


Конфлікти з дітьми
Труднощі, проблеми  у вихованні
Виховання у неповній сім'ї
Виховання самостійності
Виховання обдарованих дітей, проблеми обдарованості
Моральне виховання
умови успішного виховання дітей у сім'ї


Психо-емоційний стан дитини
Емоційні розлади
Тривожність
Страхи
замкнутість
агресивність
імпульсивність
гіперактивність
впертість
розлади сну
Важке переживання втрати
Вияв неприязні між дітьми у сім'ї, ревнощі між дітьми
Вікові та індивідуальні особливості, виховання підлітків
Тютюнопаління, вживання алкоголю
Розвиток емоційно-вольової сфери дитини
Знижена самооцінка дитини
прояви хитрощів, здатність обманювати
формування самоконтролю


Поведінка дитини в школі
проблеми поведінки
конфлікт у стосунках дитини і вчителя


Стосунки, конфлікти з однолітками
Згуртованість класу, стосунки, конфлікти в класі
Вплив оточення на дитину


Сімейні конфлікти
права дитини і сім’ї,
соціальний захист багатодітних
харчування пільгових категорій
літнє оздоровлення
соціальна адаптація дітей, батьки яких  за кордоном (звертання з боку опікунів)З боку педагогів

Труднощі навчання, неуспішність
Мотивація навчання. небажання вчитись
Пропуски уроків
Стосунки з учнем
Індивідуальний та диференційований підхід до учнів
Індивідуальні та вікові особливості учнів
Робота з дітьми певних категорій
Готовність до школи
Адаптація дитини в школі
адаптація новоприбулих учнів
Робота з «важкими» учнями
Труднощі у налагодженні дисципліни
Пропуски уроків
Результати діагностики
Робота за програмою «Універсал»
Підготовка до уроку
Робота з обдарованими учнями, розвиток творчих здібностей дитини
Специфіка корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми
Особливості корекційної роботи з гіперактивними дітьми


Проблеми поведінки
Конфліктність учнів
профілактика шкідливих звичок
емоційні розлади
особисті проблеми учня
агресивність учнів
лихослів'я серед школярів
формування гендерної рівності
Труднощі у виборі професії, профорієнтація
Формування самооцінки
Правове виховання


Стосунки у класі, згуртування колективу, конфлікти та покращення психологічного клімату в класі
Толерантне ставлення один до одного
Неприйняття дитини класом
Дрібні крадіжки в класі
Проблема вибору старости в класі, визначання лідера


проблеми виховання в сім’ї
робота з неблагополучними сім’ями
дитина в алкогольній сім'ї
соціальне виховання дитини з особливими потребами
літнє оздоровлення
робота з дітьми, позбавленими батьківського  піклування
співпраця з батьками
підготовка до батьківських зборів
умови успішного виховання дитини в сім’ї


Особисті проблеми
Стосунки з власними дітьми
Емоційне вигоряння вчителя
Підвищена тривожність
Психо-емоційний стан
визначення причин депресивності та способи подолання
шляхи виходу із стресової ситуації
конфлікти з колегамиЗ боку учнів

стосунки, конфлікти з однолітками
стосунки, конфлікти з однокласниками
Я в учнівському колективі , статус в класі
агресивність однокласників
дружба
стосунки з протилежною статтю
кохання, розрив стосунків
стосунки з братом/сестрою
стосунки, конфлікти з батьками
важкі стосунки з опікуном
стосунки, конфлікти з вчителями
адаптація в новому колективіОсобистісні проблеми
Самоаналіз, самооцінка
тривожність
Важке переживання смерті рідних
Результати діагностики
подолання тютюнозалежності
невпевненість
нічні страхиЗНО. Подолання страху під час іспитів, режим роботи в період підготовки
профорієнтація
мотивація навчання
вибір гуртків за нахилами
 умови вступу до ПТНЗ, ВНЗ для пільгових категорій
Волонтерська робота
Допомога у написанні наукової роботи
Страх перед уколамиЗ боку інших зацікавлених осіб (представників громадськості тощо)

Служба у справах дітей
Органи влади
Студенти-психологиVІ. Соціально-психологічні дослідження, скринінги, моніторинги
Тема дослідження, скринінгу, моніторингу
мета
цільова група
вибірка
представлення результатів.
VІІ. Експериментально-дослідна робота працівників психологічної служби системи освіти.
Тема експерименталь-ної роботи
Керівник (ПІП, посада, місце роботи)
Нормативний документ, який регламентує впровадження
К-сть НЗ
Етап впровад-ження
Рік впро-вадження
Перспективи

Всеукраїнський рівень

Регіональний рівень

VІІІ. Участь у реалізації національних, державних та регіональних програм.

Назва програми
Зміст пункту програми
Звіт про виконання (кількість проведених заходів, вказати які заходи було проведено на рівні області, району)
Кількість осіб охоплених по цільовим  групам
(учні, батьки, педпрацівники)
1.
Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року2.
Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих  і хворих на СНІД на 2009-2013 роки3.
Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки4.
Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року5.
Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року6.

Регіональні програми
7.
ПРООН/ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “Рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”8.
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 03.08. 2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»9.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.  2010 № 59 «Про вжиття  заходів щодо запобігання насильству  над дітьми»10.
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19.07.2012р. № 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року»11.
Наказ Міністерства освіти і науки від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!” на період до 2015 року»
Загальна кількість відпрацьованих годин за І семестр

2014-2015нр

навантаження
Кількість годин
місяць
К-сть робочих днів/годин
Активних
загальна
вересень
22
176
1ст
352
702
жовтень
23
184
0,5ст.
176
352
листопад
20
160
0,25ст.
88
176
грудень
23
183
0,75ст.
264
528
Заг. к-сть за І семестр
88
703Загальна кількість відпрацьованих годин за ІІ семестр

2014-2015нр
навантаження
Кількість годин
місяць
К-сть робочих днів\годин
Активних
загальна
Січень
20
159
1ст
399
797
лютий
20
160
0,5ст.
200
399
березень
21
168
0,25ст.
100
200
Квітень
21
167
0,75ст.
300
599
Травень
18
143Заг. к-сть за І семестр
100
797

Загальна кількість годин за рік. (без врахування канікулярного часу)

750год. рік  1ст.
375год.- 0,5ст.
188год. 0,25 ст.
563год.. -0,75ст.