пʼятниця, 16 червня 2017 р.

звіт про методичну роботу за рік

Роботу у 2016-2017 н.р. було організовано згідно методичних рекомендацій МОНУ щодо організації психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу у новому навчальному році. Основну увагу було спрямовано на висвітлення питань забезпечення прав дітей,  запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі, використання ефективних методів допомоги дітям у проблемних та кризових ситуаціях.
За результатами моніторингу методичних запитів практичних психологів ДНЗ було сплановано роботу проблемної групи з питань застосування різних напрямків арт-терапії у роботі психолога ДНЗ.  Протягом навчального року було розглянуто особливості використання арт-терапії як методу у роботі з дітьми дошкільного віку, а також окремих видів(піскової, ігрової та казкотерапії). Проведена робота дає можливість практичним психологам ДНЗ урізноманітнити арсенал психологічного інструментарію та підвищити результативність психологічної допомоги.
Актуальним є забезпечення профілактики та подолання жорстокого поводження з дітьми, насильства в учнівському середовищі, толерантності до відмінностей та захисту прав дітей загалом. Вирішенню вказаного питання було присвячено ряд методичних заходів для психологів та соціальних педагогів. Так, розглядалися питання булінгу серед школярів, питання виявлення причин та способів подолання агресії та пов’язаних з нею почуттів, виявлення фактів та захисту дітей від насильства та жорстокого поводження. Заходи здійснювалися у співпраці з громадською організацією «Молодіжний центр розвитку «Міст», представники якого залучалися до проведення семінарів для соціальних педагогів, інших категорій пед. працівників, запрошували працівників психологічної служби до участі у круглих столах з питань захисту дітей від жорстокого поводження, забезпечення прав дитини, а також надали у кожен навчальний заклад соціальні довідники «Захисти себе від насильства».  
Також у рамках співпраці з неурядовими організаціями, проведено розширене засідання експертної групи, на якому вивчено програму тренінгового курсу для молоді «Університет здорової людини» за посібником «Розвиток здоров'язбережувальних компетентностей молоді» ВБФ «АСЕТ».
Окрім того, соціальні педагоги знайомилися з просвітницько-профілактичними програмами, рекомендованими до впровадження МОНУ, («Дорослішай на здоров'я» та «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська безпека.»).

З метою формування в учнів ціннісних орієнтацій, спрямованих на утвердження унікальності та неповторності кожної людини, толерантності до відмінностей між людьми, подолання упередження, ксенофобії та дискримінації, формування толерантного ставлення до осіб з особливими потребами, було проведено І міський конкурс учнівських творчих робіт «Я та інший», у якому взяли участь 54 учасники з 15 загальноосвітніх навчальних закладів та Центру творчості дітей та юнацтва.

Підвищенню психологічної культури педагогів сприяли виступи на заходах, організованих методистами ТКМЦ (нарада з питань інклюзії та семінар вчителів ОЗ, тренінг для вчителів географії з питань пошуку та розвитку обдарованості), виступ на вебінарі, організованому ТОКІППО, з теми «Формування психологічної культури педагогів».
Також 31 жовтня 2016р на базі ТЗОШ№4 організовано ІІ науково-практичну конференцію "Тернопільська арт - осінь. Мистецтво, що зцілює!" присвячену Всесвітньому дню психічного здоров’я.
Було проведено 12 майстер-класів, а у пленарній частині науковці та практики з Тернополя і Львова знайомили учасників з новими тенденціями психологічної допомоги у час суспільної кризи. Учасники конференції також мали змогу ознайомитися з новинками літератури психологічного спрямування видавництва "Шкільний світ" та переглянути виставку дитячих творчих робіт "Я та інший", приурочену до Міжнародного Дня толерантності. Конференцію було висвітлено у ЗМІ. Матеріали конференції видано окремим збірником, а також опубліковано в газеті «Психолог» видавництва «Шкільний світ», №9-10, 2017р. Принагідно слід відмітити, що публікація отримала ІІ місце у щорічному конкурсі «Панорама творчих уроків - 2017».
У конференції взяли участь 120 учасників, серед яких працівники психологічної служби освіти міста та області, педагоги, викладачі Тернопільських вузів, медики, психологи реабілітаційних центрів та приватних консультативних кабінетів,  фахівці з питань психічного здоров’я. Таким чином, зроблено крок до реалізації рекомендацій МОНУ щодо інтеграції різних психологічних служб, громадських об’єднань, які здійснюють діяльність у сфері соціально-психологічного супроводу.
Налагоджено співпрацю з дитячим лікарем-психіатром, психотерапевтом ТОКПНЛ Срібною І.Б. з питань запобігання суїцидальної поведінки, раннього виявлення депресивних станів та аутоагресивних тенденцій серед школярів.
Протягом року працювали дві інтервізійні групи: психологів ЗНЗ («Сфера почуттів як інструмент діяльності практичного психолога» та ДНЗ («Консультативний процес у роботі психолога ДНЗ». Таким чином, психологами ЗНЗ було розглянуто питання теорії емоцій та їх використання у роботі психолога ЗНЗ, а також таких базових емоцій як страх, гнів та агресія, сором і провина. Психологи ДНЗ розглядали питання структури консультативного процесу, а  також особливостей встановлення контакту та довіри, технік активного слухання. Розглядалися також окремі випадки з досвіду роботи працівників психологічної служби.
Досвід організації інтервізійних груп висвітлювався на Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності» у квітні 2017р. Для працівників психологічної служби також було презентовано авторський  майстер-клас «Емоційні ресурси особистості у подоланні агресії у дітей».
Відзначенню Дня психолога було приурочено виїзне засідання з обміну досвідом з колегами м. Кременець Тернопільської області - фестиваль психологічної майстерності «У пошуках істини знаходимо себе». Учасники з числа психологів та соціальних педагогів мали можливість вивчити досвід колег та презентувати свої наробки, отримати нові знання та вміння, а також віднайти ресурси для запобігання психоемоційному вигорянню
У зв’язку з розширенням мережі психологічної служби, збільшенням кількості новопризначених фахівців, було проведено ряд заходів фахового вдосконалення спеціалістів І-ІІІ року роботи (індивідуальні та групові консультації, відвідування просвітницьких занять, ознайомлення з системою роботи психолога початкової школи).
Відвідувалися відкриті заходи працівників психологічної служби, які атестувалися у поточному навчальному році, здійснювався методичний супровід учасників VІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2017». Як результат, 2 роботи учасників зайняли призові місця у конкурсі з тематичних номінацій виставки.
Завершено роботу над складанням діагностично-корекційного мінімуму психолога ДНЗ, матеріали якого надано для експертизи у ТОКІППО. Проведено он-лайн моніторинг ставлення громадськості до інклюзивного навчання.
Підготовано 11 презентацій Power Point з різних тем психологічного супроводу. Видано посібник «Соціально-психологічний супровід дітей та сімей вимушених мігрантів». Надано 177 консультацій працівникам психологічної служби, керівникам навчальних закладів, педагогам, батькам, іншим зацікавленим особам.
Згідно з планом роботи управління освіти і науки було здійснено вивчення стану та ефективності роботи психологічної служби у навчальних закладах міста. Моніторинг діяльності психологів та соціальних педагогів спрямований на вдосконалення результативності надання допомоги у сфері психічного здоров'я та соціального патронажу неповнолітніх.У перспективі - продовження навчання працівників психологічної служби основних арт-терапевтичних методів корекційно-розвиткової роботи.
Забезпечення формування професійної ідентичності фахівців з невеликим стажем роботи
Забезпечення психологічного супроводу особистісно-орієнтованого підходу до навчання  на засадах дитино центризму.
Налагодження ефективного психологічного супроводу інклюзивного навчання.
Психологічна підтримка та розвиток обдарованості.