четвер, 22 грудня 2016 р.

Проект "Родинний затишок" -звіт

З метою реалізації Концепції сімейного виховання в системі освіти України “Щаслива родина”,  підвищення рівня відповідальності батьків за сім’ю та виховання власних дітей,  у загальноосвітніх навчальних закладах  проводились  заходи у рамках проекту «Родинний затишок».
Психологи та соціальні педагоги навчальних закладів реалізували власні міні-проекти.  Кращі з них було презентовано на конкурсі "Парадигима освітніх інновацій- 2016". 


ТЗОШ№4.
Соціальний педагог Лещишин Т.О. 

 "Проект соціальної підтримки дітей з сімей  соціально-незахищених категорій "Після третьої".

Мета: Забезпечення соціально-педагогічного супроводу  дітей соціально-незахищених категорій, які опинилися в складних життєвих обставинах, сприяння їх соціальній адаптації, допомога у виконанні домашніх завдань та покращенні якості знань з навчальних предметів.
Завдання:
-                     підвищувати  рівень знань з навчальних дисциплін: українська мова, математика, англійська мова;
-                     сприяти поступовому переходу дитини до самостійного навчання і виконання домашніх завдань;
-                     сприяти комунікативному розвитку та налагодженню дружніх контактів між учнями по паралелях;
-                     сприяти планомірному засвоєнню дітьми основних побутових знань та навичок;
-                     спрямовувати особистісний розвиток школярів;
-                     виховувати всебічно розвинену особистість;
-                     здійснювати профілактику негативних особистісних характеристик і поведінкових проявів у школярів;
-                     створювати можливості додаткового професійного вдосконалення, набуття практичного професійного досвіду педагогічного впливу студентами.

 


ТНВК ШЛ №6
соціальний педагог Данилків Т.Я.


Відкриті родинні студії для батьківЩомісячні зустрічі батьків у рамках одного класу у партнерському форматі  спільно з класним керівником  із залученням  різних фахівців з метою  формування батьківської компетентності.

у плануванні та проведенні занять використовуються матеріали посібника «Родинна твердиня», укладеного  Всеукраїнською громадською організацією «Міжнародний шкільний проект» .

ТЗОШ№23
практичний психолог  Пасіка Н.Ф.


Навчальний тренінг для батьків як засіб формування усвідомленого батьківства


Цикл тренінгових занять  укладено за посібником «Родинна твердиня», запропонованим Всеукраїнською громадською організацією «Міжнародний шкільний проект»  для допомоги  батькам в емоційному, моральному і духовному розвитку дитини,  і адресованим  педагогам для роботи з батьками дітей віком від 6 до 14 років.

Посібник схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. (Протокол №21 засідання Комісії з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2011 року)
Заняття  допомагають  сформувати ряд ключових компетенцій батьків, зокрема вміння розрізняти стилі батьківського виховання, рефлексивне слухання, вираження любові до своєї дитини  («п'ять мов любові до дитини»), виховання поваги і відповідальності, вміння розрізняти покарання та дисциплінування тощо.
Особлива увага приділена використанню власного життєвого досвіду батьків,  гармонізації раціональних знань та емоційного досвіду через використання арт-терапевтичних вправ.  Підкреслено важливість урахування інтелектуального, соціального та морального вимірів батьківського виховання


ТЗОШ№27 
практичний психолог Сербіна Р.Г.

Школа розвитку для батьків майбутніх першокласників. Родина вводить дитину у світ соціальних відносин. Тому допомога батькам та учням зрозуміти себе, навчити приймати іншу людину з її цінностями, потребами, жити в гармонії з собою та світом це - важливе завдання освітнього закладу.

мета: створення умов для безболісного переходу дитини з ДНЗ до школи

завдання: 
Ø Спрямувати зусилля батьків на саморозвиток.
Ø  Розкрити проблеми взаємин батьків та дітей.
Ø Вміти знаходити рішення в складних життєвих ситуаціях.
Ø Гармонізувати взаємостосунки з оточенням та самим собою.
Ø Зрозуміти потреби дитини та прийняти їх.
Ø Розкрити внутрішні ресурси щодо виховання дитини в родині здоровою та щасливою.


 Заняття відбуваються у вигляді тренінгу за трьома модулями по 6 занять в кожному.І. Духовні цінності сімї в cучасному світі.

ІІ. Потреба бути щасливим.                           -
ІІІ. Портрет батька та матері.