четвер, 22 грудня 2016 р.

Проект "Родинний затишок" -звіт

З метою реалізації Концепції сімейного виховання в системі освіти України “Щаслива родина”,  підвищення рівня відповідальності батьків за сім’ю та виховання власних дітей,  у загальноосвітніх навчальних закладах  проводились  заходи у рамках проекту «Родинний затишок».
Психологи та соціальні педагоги навчальних закладів реалізували власні міні-проекти.  Кращі з них було презентовано на конкурсі "Парадигима освітніх інновацій- 2016". 


ТЗОШ№4.
Соціальний педагог Лещишин Т.О. 

 "Проект соціальної підтримки дітей з сімей  соціально-незахищених категорій "Після третьої".

Мета: Забезпечення соціально-педагогічного супроводу  дітей соціально-незахищених категорій, які опинилися в складних життєвих обставинах, сприяння їх соціальній адаптації, допомога у виконанні домашніх завдань та покращенні якості знань з навчальних предметів.
Завдання:
-                     підвищувати  рівень знань з навчальних дисциплін: українська мова, математика, англійська мова;
-                     сприяти поступовому переходу дитини до самостійного навчання і виконання домашніх завдань;
-                     сприяти комунікативному розвитку та налагодженню дружніх контактів між учнями по паралелях;
-                     сприяти планомірному засвоєнню дітьми основних побутових знань та навичок;
-                     спрямовувати особистісний розвиток школярів;
-                     виховувати всебічно розвинену особистість;
-                     здійснювати профілактику негативних особистісних характеристик і поведінкових проявів у школярів;
-                     створювати можливості додаткового професійного вдосконалення, набуття практичного професійного досвіду педагогічного впливу студентами.

 


ТНВК ШЛ №6
соціальний педагог Данилків Т.Я.


Відкриті родинні студії для батьківЩомісячні зустрічі батьків у рамках одного класу у партнерському форматі  спільно з класним керівником  із залученням  різних фахівців з метою  формування батьківської компетентності.

у плануванні та проведенні занять використовуються матеріали посібника «Родинна твердиня», укладеного  Всеукраїнською громадською організацією «Міжнародний шкільний проект» .

ТЗОШ№23
практичний психолог  Пасіка Н.Ф.


Навчальний тренінг для батьків як засіб формування усвідомленого батьківства


Цикл тренінгових занять  укладено за посібником «Родинна твердиня», запропонованим Всеукраїнською громадською організацією «Міжнародний шкільний проект»  для допомоги  батькам в емоційному, моральному і духовному розвитку дитини,  і адресованим  педагогам для роботи з батьками дітей віком від 6 до 14 років.

Посібник схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. (Протокол №21 засідання Комісії з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2011 року)
Заняття  допомагають  сформувати ряд ключових компетенцій батьків, зокрема вміння розрізняти стилі батьківського виховання, рефлексивне слухання, вираження любові до своєї дитини  («п'ять мов любові до дитини»), виховання поваги і відповідальності, вміння розрізняти покарання та дисциплінування тощо.
Особлива увага приділена використанню власного життєвого досвіду батьків,  гармонізації раціональних знань та емоційного досвіду через використання арт-терапевтичних вправ.  Підкреслено важливість урахування інтелектуального, соціального та морального вимірів батьківського виховання


ТЗОШ№27 
практичний психолог Сербіна Р.Г.

Школа розвитку для батьків майбутніх першокласників. Родина вводить дитину у світ соціальних відносин. Тому допомога батькам та учням зрозуміти себе, навчити приймати іншу людину з її цінностями, потребами, жити в гармонії з собою та світом це - важливе завдання освітнього закладу.

мета: створення умов для безболісного переходу дитини з ДНЗ до школи

завдання: 
Ø Спрямувати зусилля батьків на саморозвиток.
Ø  Розкрити проблеми взаємин батьків та дітей.
Ø Вміти знаходити рішення в складних життєвих ситуаціях.
Ø Гармонізувати взаємостосунки з оточенням та самим собою.
Ø Зрозуміти потреби дитини та прийняти їх.
Ø Розкрити внутрішні ресурси щодо виховання дитини в родині здоровою та щасливою.


 Заняття відбуваються у вигляді тренінгу за трьома модулями по 6 занять в кожному.І. Духовні цінності сімї в cучасному світі.

ІІ. Потреба бути щасливим.                           -
ІІІ. Портрет батька та матері.                         середа, 23 листопада 2016 р.

Запобігання булінгу в шкільному середовищі
засідання динамічної групи практичних психологів ЗНЗ  
 22.11.2016р. ТЗОШ№19

Дитина в ситуації шкільного насилля. Запобігання булінгу в шкільному середовищі. Кібербулінг.

"Жорсткість і боязкість- одного поля ягоди" 
І Шевелев ( російський письменник)
Байдужість- це найвища жорстокість" 
М.Уілсон (американський письменник)

"Якщо ти байдужий до страждать інших, 
ти не заслуговуєш називатися людиною."
Сааді (персидський поет)

"Віддай людині крихітку себе.
За це душа поповнюється світлом" 
Ліна Костенко


"Інколи до психолога або вчителя звертаються батьки з питанням як допомогти їх дитині, яка страждає від жорстокої агресивної поведінки і недоброго ставлення однолітків. На жаль, часто аналіз ситуації, а відтак і рекомендації щодо способів її врегулювання, занадто спрощуються. Те, що ситуації є досить розповсюдженими в підлітковому середовищі, не мають перетворювати їх на норму, яку підтримують дорослі.
Неприпустимо також для  психолога і педагога  залишатися в межах побутової концепції «так, дитячі групи дуже жорстокі, хай ваша дитина вчиться самостійно протистояти агресії, не втручайтесь» чи щось подібне.  
Не відкидаючи тезу про необхідність дитині вчитися самостійно протистояти агресії,  позиція і психолога, і педагога має бути більш кваліфікованою, оснащеною конкретними знаннями, врешті, більш ресурсною для тих, хто звертається про допомогу."(Л.Найдьонова)
Отож, учасники та організатори засідання динамічної групи спробували акумулювати власний досвід та досвід фахівців з означеної проблеми й шукали варіанти професійної допомоги усім учасникам ситуації булінгу чи кібербулінгу в дитячому середовищі. 

Програма  засідання

14.00 – 14.05 – Відкриття  семінару
   Ярема Г.В.
директор  ТЗОШ  №19
14.05 – 14.25  Вступ у проблематику семінару:
Актуалізація знань учасників з проблеми. Робота в групах. Мозковий штурм.   
Несмашна Г.Є.
методист  ТКМЦ
учасники семінару
14.25 – 15.00 Теоретична частина.
-                     Види та форми булінгу в шкільному середовищі.
-                     Кібербулінг або віртуальна агресія.
-                     Форми та методи допомоги у випадках виявлення булінгу.

Несмашна Г.Є.
методист  ТКМЦ
Татарин Н.Ю.
Практичний психолог  ТЗОШ№19

15.00.-15.40 Практична частина:
-                     Аналіз проблемних ситуацій з шкільного життя.  Пошук варіантів рішення.
-                     Форми активного впливу щодо запобігання булінгу. Вправа «Скріпка».
Татарин Н.Ю.
Практичний психолог  ТЗОШ№19
учасники семінару
15.40-16.00 - Зворотний зв'язок. Підведення підсумків семінару.

Несмашна Г.Є.
Методист  ТКМЦ
учасники семінару

Учасники засідання динамічної групи розглядали причини і наслідки булінгу для усіх трьох сторін - жертви, кривдника і спостерігачів, шукали способи допомоги, ділилися власним досвідом роботи  з подолання наслідків ситуацій кривдження школярів. 
Було визначено, що найважче працювати саме з кривдниками, оскільки ініціатори  ситуації булінгу у випадку викриття намагаються уникнути відповідальності за скоєне, виправдатися, заперечують свою участь тощо.
Учасники були одностайні у тому, що подолання булінгу можливе лише за умови співпраці усіх дорослих: батьків, педагогів, психолога, соціального педагога. 
Робота в групах над пошуком рішень у  ситуаціях , які запропонувала для розгляду  психолог ТЗОШ№19 Татарин Н.Ю. з досвіду власної роботи,   дала можливість учасникам збагатити свій арсенал різноманітністю підходів до надання допомоги дітям у ситуаціях кривдження. 

У підготовці до засідання використовувалися  матеріали семінару соціальних педагогів на аналогічну тему, який поводився минулого нвавчального року у ТЗОШ№14 та презентація на тему "Кібербулінг та безпека дитини в мережі Інтернет" методиста психологічної служби Тернопільського РМК Хотенчан Н.М.

конкурс "Я та інший"

"Різноманітність- це ресурс!"


" Я помітив, що тільки нерозумні люди хочуть, 
щоб усі були однакові. Розумні раді з того, що є день і ніч, 
літо та зима, молоді й старі, що є метелики та  птахи, 
різнобарвні квіти й різного кольору очі, 
що є дівчатка і хлопчики. А хто не любить думати, 
того розмаїття, що змушує думку працювати, дратує." 
Януш Корчак

У жовтні 2016 року проведено конкурс дитячних творчих робіт "Я та інший", мета якого - формування в учнів ціннісних орієнтацій, спрямованих на утвердження унікальності та неповторності кожної людини, толерантності до вдмінностей між людьми, утвердження цінностей демократичного суспільства. 


Конкурс проводився  під гаслом: " "Кожна людина схожа на всіх інших людей, кожна людина схожа на декого з інших, і кожна людина ні на кого не схожа" (Гордон Олпорт)

На конкурс було подано  41 творчу роботу та 11 фото. Серед учасників учні різних вікових категорій, найбільше- учнів 6-8 та 10 класів. 


Більшість робіт вирізняються оригінальним авторським підходом до розкриття теми, своєрідністю виконання, актуальністю. 
Багато робіт несуть яскраво виражену соціальну спрямованість (уважність  до людей з особливими потребами, рівність людей за расою, статтю, віком та ін).

Журі вирішило не присуджувати  місць, а виділити групу лауреатів та учасників та обрати номінації для кожної роботи, за якою й буде нагороджено учасників. 
Вважаємо, що кожен учасник конкурсу, кожен автор роботи уже переможець - у номінації людяність, толерантність, творчість, а  процес роботи над малюнком чи фото приніс нові усвідомлення їх  авторам.

Хочеться, щоб молоді люди засвоїли ідею, висловлену у посібнику для учнів  навчального курсу  за вибором "Кроки до порозуміння" О.Пометун  "Різноманітність у суспільстві стає ресурсом для розвитку, коли суспільство демократичне і поважає всіх громадян. А громадяни свідомо шукають і знаходять спільне не замість наявних відмінностей, а разом з ними, даючи кожному і кожній право та можливості бути собою і поважаючи це право. потрібно лише сприйняти одн одного як партнерів і домовитись про спільні правила життя і закони". 


Учасники конкурсу  учнівських творчих робіт «Я та інший».
  
назва
автор
НЗ
керівник
1.        
Порушені стандарти
Пелихатий Святослав
18р
2 курс


Галицький коледж
Фотогурток Світло й тінь
Гандзій Р.Я.
2.        
Дзеркало душі
Чалий Віталій
6-А КЛ
ТЗОШ№16
Савка Р.М., Шимків А.Б.
3.        
Двірник чи художник
Веселовська Марія
16р
2 курс

Галицький коледж
Фотогурток Світло й тінь
Гандзій Р.Я.
4.        
Згадка про юність
Пелихатий  Святослав
18р
Галицький коледж
Фотогурток Світло й тінь
Гандзій Р.Я.
5.        
Чарівний ангел
Стандрет Діана
4 курс
Галицький коледж
Фотогурток Світло й тінь
Гандзій Р.Я.
6.        
Таємниця
Стандрет Діана
4 курс
Галицький коледж
Фотогурток Світло й тінь
Гандзій Р.Я.
7.        
Усі ми одного біологічного виду
І п’ємо воду з-під єдиного крану
Та кожен йде шляхом свого бескиду
І обере професію за кольором свого екрану
Гурбін Оксана
10-а
ТЗОШ№21
Секелик І.І.
8.        
Пошматоване дитинство

???
Ольховецька Христина
16р
2 курс
Галицький коледж
Фотогурток Світло й тінь
Гандзій Р.Я.
9.        
Сміливий образ
Веселовська Марія
16р
2 курс
Галицький коледж
Фотогурток Світло й тінь
Гандзій Р.Я.
10.    
Ну, подай руку…
Ольховецька Христина
16р
2 курс
Галицький коледж
Фотогурток Світло й тінь
Гандзій Р.Я.
11.    
Я та інші
Юник Анастасія
ТСШ№17
Озолнієце І.Г.
1.        
Ми всі однакові, але ми всі різні
Хомишин Наталія
10кл
ТЗОШ№18
Шимків Г.М.
2.        

У ЛАБІРИНТАХ МОГО Я
Магула Катерина
8-а
ТЗОШ№4
Кізілова Г.О.
3.        
Не загубитись…
Голоюх Максим
10-б
ТЗОШ№4
Кізілова Г.О.
4.        
Кожна людина є художником свого власного життя, що черпає силу й натхнення в собі самому
Михайлишин Анастасія
6-а
ТСШ№29
Гуменна І. Л.
5.        
Усі люди різні
Дерев'яник Поліна
ТЗОШ№18
Шимків Г.М
6.        
Я та інший
Гуменюк Софія
7кл
ТЗОШ№25
Єрмолаєва Г.О.
7.        
Разом веселіше
Посунько Юлія
6-а
НВК ШЕЛ№9
Фугель С.Б.
8.        
Я та інші
Нижник Софія
5-б
ТКГ
Береза О.В.
9.        
Я серед інших
Кійко Надія
6-б
ТСШ№3
Філь  К.Д.
10.    
Я та інші
Макара Ірина
ЦТДЮ
гурток Веселковий Світ
Сав»юк Н.Ю.
11.    
Я та інші
Андрухів Софія
10р
ЦТДЮ
Худ. студія Колаж
Панкевич О.В.
12.    
Усі ми різні - усі ми єдині
Озімко Катерина
8-б
ТЗОШ№19
Любов Володимирівна
13.    
Я у колі друзів
Стареправо  Ніна
6-а
ТЗОШ№20
Ріпка М.Я.
14.    
Кожна людина неповторна
Чемерис Михайло
6-а
ТЗОШ№20
Ріпка М.Я.
15.    
Я і мої друзі
Гонзул Аліна
6-а
ТЗОШ№20
Ріпка М.Я.
16.    
Я та інший
Мацала Христина
8-б
ТСШ№17
Озолнієце І.Г.
17.    
Дивись, не забудь, людяним будь!
Дзюрман Марта
7-б
ТСШ№29
Кропельницька  Т.І.
18.    
Він теж особистість
Павлов Микола
9-б
ТЗОШ№21
Гулько О.Б.
19.    
На терезах  совісті
Симко  Катерина
10-в
ТСШ№3
Філь  К.Д.
20.    
Добре ставлення не купиш ні за які гроші, тому дорожи кожним  його проявом до тебе.
Цімммер Ростислав
5-В
ТСШ№29
Романишин  Т.В.
21.    
Добро, яке робиш від серця , ти робиш завжди собі.
Бондзюх  Вікторія
4-а
ТСШ№29
Золота Ю.В.
22.    
Люди всіх рас - рівні в правах
Плисюк Софія
6-б
ТСШ№29
Солодченко Л.І.
23.    
Толерантність - шлях до миру
Ваврійчук  Максим
ТЗОШ№19
Волянська  Л.В.
24.    
Я та інші- рівні
Білик Вкторія
5-б
ТКГ
Береза О.В.
25.    
Ми  не отримуємо життя коротким , але ми робимо його таким.
Бойко  Ейнат  Андріївна
9-а
ТСШ№29
Кутефа Л.В.
26.    
Різні, але єдині.
Шевчук Інна
10-а
ТНВКШПЛ№2
Бокало О.П.
27.    
Мрія про друга
Фертюк Вікторія
ТЗОШ№25
Єрмолаєва Г.О.
28.    
Будь собою, інші ролі зайняті
Чернихівська Наталія
8-а
ТСШ№29
Процик Л.Я.
29.    
Незнайомець під дощем
Вітвіцька Діана
ТЛ-11
8КЛ
ТТЛ
Пік Т.Я
30.    
Я і мої друзі
Гасій Вікторія
6-а
ТЗОШ№20
Ріпка М.Я.
31.    
Нас багато
Смирнова  Аліна
7 клас
ТЗОШ№25
Єрмолаєва Г.О.
32.    
Я та інший
Олінкевич Софія
8-б
ТСШ№17
Озолнієце І.Г.
33.    
Я та інші
Літинська Софія
ЦТДЮ
Гурток Веселкові кольори
?
34.    
Я та інші
Полєєва Анастасія
ЦТДЮ
гурток Палітра
Денисюк Л.П.
35.    
Я та інші
Соловей Олександра
ЦТДЮ
гурток Палітра
Денисюк Л.П.
36.    
Я та інші
Зарудна Вікторія
10р
ЦТДЮ
Гурток «Веселковий світ
Сав'юк Н.Ю.
37.    
Я та інші
Гаврилюк Софія
10 р
ЦТДЮ
Гурток «Веселковий світ
Сав'юк Н.Ю.
38.    
Я та інші
Зарудна Софія
10 р
ЦТДЮ
Гурток «Веселковий світ
Сав'юк Н.Ю.
39.    
Я та інші
Ваврів Аліна
ЦТДЮ
Гурток «Веселковий світ
Сав'юк Н.Ю.
40.    
Я та інші
Липка Аліна
10р
ЦТДЮ
Гурток «колаж»
Панкевич О.В.
41.    
Зупинися, людино на мить… і відчуй, як планеті болить…Як із серця крик вирина0 Зупинися, земля в нас одна!
Передерій Валерія
7-б
ТСШ№29
Кропельницька  Т.І.