середа, 27 березня 2019 р.

Чому нам не вдається порозумітися


Взаєморозуміння – це розуміння того, 
що всі ми різні, а не спроби зробити інших “кращими”!
Володимир Борисов

Як часто ми спілкуємось, як герої мультиплікації " Фігури і форми"- кожен бачить ситуацію зі свого боку і намагається це своє бачення транслювати співрозмовнику...Мультик нагадав мені про експерименти Ж.Піаже з дослідження егоцентризму. 
 Він задавав дітям прості питання, у яких треба було подивитися на ситуацію з погляду іншої людини. Наприклад, дитину запитували, скільки в неї братів, а почувши відповідь: «У мене два брати», задавали питання: «А скільки братів у твого старшого брата?». Як правило, діти відповідали,  що в брата тільки один брат,  забуваючи при цьому себе. 
Більш складним був експеримент про три гори. Дітям пропонувався макет із трьома горами різної висоти, на вершинах яких були розташовані різні предмети - млин, будинок, дерево. Дітям показували фотографії і просили вибрати ту з них, на якій усі три гори видні в тім положенні, у якому їх бачить дитина в цю хвилину. Зазвичай дитина не помилялася. З цим завданням справлялися три-чотирирічні діти. 
Після цього з іншого боку макета ставили ляльку й експериментатор просив дитину вибрати ту фотографію, яка відповідає точці зору ляльки. З цим завданням діти вже не могли впоратися. Як правило, навіть шести-семирічні знову вибирали ту фотографію, яка відбивала їхню позицію перед макетом, але не позицію ляльки чи іншої людини. Навіть якщо дитину і ляльку міняли місцями - все повторювалося: дитина правильно вибирала свою картинку і не могла стати на «точку зору ляльки»
Це все стосувалося діток  2-7 років, які згідно теорії формування інтелекту Ж.Піаже, знаходяться на стадії  доопераційних уявлень.
Мислення дитини на цій стадії егоцентричне: вона насилу може зрозуміти, що хтось має іншу точку зору, відмінну від її власної. 

Піаже підкреслював, що егоцентризм минає не тоді, коли у дитини стає більше досвіду, а тоді, коли вона починає усвідомлювати, що її точка зору лише одна з можливих, що вона не єдиний центр, а один з безлічі центрів. Цей перехід від егоцентризму до децентрації Піаже назвав законом розвитку.

Jднак, часто діти дорослішають, а егоцентризм - залишається. І хоч ми добре знаємо, що кожна людина одну і ту ж ситуацію сприймає по-своєму,    це знання нами використовується занадто рідко...


Ще один підхід, який дає можливість зрозуміти причини комунікативних труднощів, викладено у книзі Сергей Дерябо, Витольд Ясвин Гроссмейстер общения. 

Когнітивна складність / простота - дуже важлива характеристика особистості людини, яка великою мірою впливає на її  спілкування. 

Когнітивно складна людина завжди намагається зрозуміти і прийняти до уваги нашу думку, уникає категоричних суджень, бачить всі тонкощі нашої  поведінки і стану. 

Навпаки, когнітивно простий співрозмовник бачить світ тільки в рамках протиставлення "біле-чорне", він рідко сумнівається, у нього завжди готова єдино "правильна" відповідь на найскладніші й заплутані питання.". На одному психологічному тренінгу спілкування давалося таке завдання. Учасники групи відповідали на питання: "Проституція: благо чи зло?" (Ця тема була вибрана спеціально: високий емоційне напруження проблеми, існування досить однозначного стереотипу в громадській думці, актуальність).Але необхідно було висловити не свою особисту думку, а розглянути проблему з точки зору однієї із запропонованих ролей, намагаючись якомога глибше в неї вжитися: жінки-матері і дружини, чоловіка і батька, одиноких чоловіків і жінок, священика, повії, слюсаря , професора, колгоспника, представника старших поколінь, підлітка і т.д. Учасникам тренінгу вдалося добре проникнути у внутрішній світ своїх персонажів.

В результаті обговорення вони прийшли до висновку: не існує однієї загальної "правоти", кожен був визнаний переконливим і, з точки зору ролі, яку він грав, правим. А деякі навіть зіткнулися з тим, що та думка, яку вони відстоювали за свого персонажа, виявлялася настільки ж правильною, як і їх власна, прямо протилежна.

Члени групи сформулювали важливу думку: немає правди взагалі, для всіх, правда завжди чиясь, а отже:

Будь-яке категоричне твердження помилкове саме в силу своєї категоричності."

Малюнок взято з сторінки ФБ
(Просвітницька ініціатива EMPATIA.PRO – це інформаційний ресурс, створений командою ГС «Міжнародний інститут інтегрального розвитку» з метою підвищення обізнаності та ініціювання суспільного діалогу у сфері розвитку емоційного інтелекту та емпатії, Ненасильницької Комунікації та усвідомленого лідерства.)
http://www.empatia.pro/?fbclid=IwAR1vqn7qO4lZHrmMZkfmf4twSsDrQkN8Ha-P3bT2Doq9fiQsVReVfrNmZe8

вівторок, 26 березня 2019 р.

Вебінар «Аналіз наскрізних ключових компетентностей» (1 год 20 хв)

https://youtu.be/ik3YU16HcL0
Інтелектуальний кастинг на V альтернативну олімпіаду для четвертокласників «Надія Тернополя» ім. М.Николина

14 березняЗасідання клубу спілкування соціального педагога Система сімейно-орієнтованого соціально-психологічного супроводу дітей з ООП в умовах інклюзивного навчання»
12 березня

ПРОГРАМА  ЗАСІДАННЯ
клубу спілкування соціальних педагогів  
І. Вступ. Повідомлення мети та структури зустрічі. Очікування учасників групи. Вправа «Мікрофон».
ІІ. Сімейно-центрований підхід до надання допомоги дітям та сім'ям з ООП
1. Інформаційне повідомлення «Особливості сімейно - орієнтованого підходу до надання соціально-психологічних послуг дітям та сімям з ООП».
2. Розробка моделі допомоги сім»ї в рамках діяльності команди супроводу дитини з ООП. (Робота в групах)..
III. Ресурси у роботі соціального педагога  в команді супроводу дитини з ООП. Вправа «М'яка мандала».
IV. Підведення підсумків роботи групи. Зворотній зв'язок.

Несмашна Г.Є.,
методист ТКМЦ

учасники засідання

Основний елемент сімейно-центрованого підходу –  розвиток стосунків рівноправного партнерства  між батьками та фахівцями
Ефективний супровід сім'ї з дитиною з ООП
· розуміння, підтримка, надання інформації, повага та віра в сили та ресурси самої сім'ї,
· практична медична, соціальна, реабілітаційна допомога.
· попомога батькам стати компетентними у вихованні дитини з ООП,
· рівноправність, відкритий діалог, узгодження дій, відкритість фахівців до питань та спілкування.

Сімейно-центрований підхід
до надання допомоги дітям та сім'ям з ООП

1. Позитивне сприйняття дитини з ООП фахівцями, які надають допомогу.
2. Налагодження довірливого контакту  з батьками дитини з ООП.
3. Інформування батьків для формування у них  адекватного сприйняття можливостей дитини. 
4. Навчання батьків  для залучення їх до реабілітаційної роботи вдома.
5. Емоційне підтримування сім'ї з дитиною з ООП, супровід у прийнятті особливостей та обмежень дитини та у розвитку «нової філософії життя».
6. Зміцнення соціальних ресурсів сім'ї.

За матеріалами книги
Олег Романчук  Неповносправна дитина в сім'ї та суспільстві.—Львів, 20008


В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця .

ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади, та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі». 

Інклюзивна освіта в широкому сенсі передбачає створення рівних можливостей для всіх категорій дітей в Україні. 
Жоден з них не має відчувати себе іншим – і це головне завдання інклюзії.

Термін «діти з особливими освітніми потребами». використовують щодо дітей до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращення здоров’я, розвитку, навчання, загальної якості життя та соціалізації, тобто включення в громади своїх однолітків та інших дітей.
До цієї категорії належать і діти з постійною або тимчасовою інвалідністю.

Інклюзивне навчання має покращити навчальне середовище, забезпечити потреби всіх учнів з повагою до їхніх здібностей та можливостей.


Учителям та учням відкривається все розмаїття способів навчання, а його методи мають бути особистісно орієнтованими – з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливим потребами.


перекладені з англ. мови, методичні рекомендації щодо складання Індивідуальної освітньої програми,
(досвід США)
http://socialservices.tilda.ws/indprograma

 Лист МОНУ від 02.01.13 № 1/9-1
«Про визначення завдань працівників психологічної служби щодо запровадження інклюзивного навчання»

Завдання соціального педагога
щодо організації інклюзивного навчання у ЗЗСО

· Захист і забезпечення прав і свобод дитини з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу та під час перебування дитини в сім’ї.
· Виявлення дітей, у яких виникають труднощі спілкуванні та взаємодії з оточуючими або які проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах.
·  Визначення соціальних питань, які потребують негайного вирішення причин та труднощів; при потребі, скерування до відповідних фахівців з метою надання відповідної допомоги.
· Забезпечення дитини з особливими освітніми потребами та її батьків інформацією про інфраструктуру позашкільних навчальних закладів у мікрорайоні, місті, селі, сприяння щодо участі дитини в гуртках, секціях з урахуванням її можливостей.
· Поширення інформації про засади інклюзивного навчання серед педагогів, батьків, дітей з метою формування дружнього та неупередженого ставлення до дитини з особливими освітніми потребами.
· Участь у складанні розгорнутої психолого-педагогічної характеристики на дитину та її індивідуального плану розвитку; участь в роботі психолого-педагогічного консиліуму.
· Представлення інтересів дитини з особливими освітніми потребами у відповідних органах і службах.
· Визначення статусу дітей з особливими освітніми потребами в колективі, надання рекомендацій класоводу, класному керівникові щодо шляхів ефективної інтеграції такої дитини в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі.

 Лист МОНУ від 26.07.12 № 1/9-529
«Про організацію психологічного і соціального  супроводу  в умовах  інклюзивного навчання»

Завдання
психолого-педагогічного супроводу
· Актуалізація особистісного потенціалу розвитку дитини;
· Формування позитивних міжособистісних стосунків учнів з порушеннями психофізичного розвитку та їх ровесників у процесі внутрішкільної інтеграції;
· Консультування батьків та осіб, що їх замінюють, щодо особливостей розвитку, спілкування, навчання, профорієнтації , соціальної адаптації їх дитини тощо.

Наказ МОНУ від 08.06. 2018 № 609
«Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

Функції соціального педагога
· Соціально-педагогічний патронаж дитини з ООП та її батьків;
· виявлення соціальних проблем, які потребують негайного вирішення, при потребі, направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;
· вивчення соціальних умов розвитку дитини з ООП;
· соціалізація дитини з ООП, адаптація її у новому колективі;
· інформування дитини з ООП та її батьків про мережу закладів позашкільної освіти, залучення дитини до участі в гуртках, секціях з урахуванням її можливостей;
· надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі, подолання особистісних, міжособистісних конфліктів;
· захист прав дитини з ООП, за відповідним дорученням представлення її інтересів у відповідних органах та службах.
ІІІ відкритий Західноукраїнський інтелектуальний турнір "Natus vincere" на кубок ректора ТНЕУ. 
105 команд із 9 областей України, понад 600 учасників! 

І день. Дебати!!
Засідання інтервізійної групи психологів ЗЗСО 
«Складні випадки у консультативній роботі психолога з педагогами»


Завдання психологічної служби:
сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

ПРОГРАМА  ЗАСІДАННЯ

інтервізійної групи психологів ЗЗСО


І. Вступ. Повідомлення мети та структури зустрічі. Перший шерінг. Знайомство та очікування учасників групи. Вправа «Річ з моєї сумочки».
Квілінська М.А.,
психолог ТКГ
ІІ. Консультативні функції шкільного психолога в роботі з педагогами.
1. Інформаційне повідомлення «Структура психо-консультативної роботи: основні стадії та прийоми».
Несмашна Г.Є.,
методист ТКМЦ
2. «Творчість як ресурс  у професійній діяльності вчителя».
Атаманчук  О.І.,
вчитель математики ТКГ
3. МК «Виготовлення вітальної листівки» Робота в групах.
Паскевич І.Г.,
вчитель ОЗ,
трудового навчання ТКГ
III. Розгляд інтервізійного випадку (за запитом учасників).
IV. Заключний шерінг.  «Ресурсна позиція психолога». Підведення підсумків роботи групи. Зворотній зв'язок.
Несмашна Г.Є.,
методист ТКМЦ

 Квілінська М.А.,
психолог ТКГ


5 характеристик соціальної ролі

(за Толкотом Парсонсом)

Емоційність. – стриманість чи прояв емоцій
Спосіб отримання.-  автоматично чи в результаті зусиль
Масштаб. – вузький діапазон взаємодії чи широке коло взаємодій
Формалізація. - виконання функції чи особливе ставлення
Мотивація. - суспільна чи утилітарна

Ресурси особистості -  всі життєві опори, які знаходяться в розпорядженні людини, і дозволяють забезпечувати свої основні потреби: 1) виживання 2) фізичний комфорт, 3) безпеку 4) залученість в соціум 5) повагу з боку соціуму 6) самореалізацію в соціумі .

Психологічний ресурс варто розглядати як досвід усвідомлення особистістю власних можливостей, який стає потенціалом для надання підтримки іншим, саморозкриття та творчого саморозвитку у професії … Особистісно-професійний розвиток - це процес формування особистості (в широкому розумінні) та її професіоналізму в саморозвитку, професійній діяльності і професійних взаєминах.
Соціальна роль — спосіб поведінки людей залежно від їхнього статусу в суспільстві, який відповідає прийнятим нормам.Резюме:
Творчість педагога є дуже потужний ресурс!!! Пропонуємо створити арт-клуб творчих педагогів міста))