вівторок, 30 листопада 2021 р.

НОРМАТИВНА БАЗА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2018 р. № 658

Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text

лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 "Щодо
організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому
насильству та булінгу"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 липня 2021 р. № 775

Про внесення змін до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2021-%D0%BF#Text


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 червня 2020 р. № 585

Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#n13


НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 02 ЖОВТНЯ 2018 Р. № 1047
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ, РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА І ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТА СЛУЖБАМИ


Запобігання та протидія насильству 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

http://mkpstu.ucoz.com/normativni_doki/dodatok_1-list_mon_1-11-vid_18.05.2018_r-metodichn.pdf


Український фонд "Благополуччя дітей." Публікації.

(посібники з питань захисту дітей від насильства  різної тематики)

https://childfund.org.ua/publikatsii?start=40

посібники про  роботу з попередження насилля щодо дітей
https://www.unicef.org/ukraine/sites/unicef.org.ukraine/files/2020-07/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_0.pdf


Проект Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні»

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ, ВИЛУЧЕНИХ ІЗ СИТУАЦІЙ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ ТА ІНШИХ НАЙГІРШИХ ФОРМ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІСоціально-педагогічна діагностика дітей та родин, які опинились в складних життєвих обставинах : метод. рек. / автори-упор. В. Г. Панок, З.О. Гаркавенко, О.Г. Карагодіна, А.С. Шапошнікова. – [2-е вид., стереотип.]. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 76 сПсихосоціальна підтримка в кризовій ситуації : методичний посібник для
педагогів / С. Богданов, О. Залеська. — К. : Пульсари. — 2018. — 76 с.


понеділок, 29 листопада 2021 р.

Психологічний супровід збагачення культури оцінювальної діяльності педагога

 

25 листопада 2021 року в рамках аналітично-діяльнісної локації 7 освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей 2021 психологом ТКМЦНОІМ Галиною Несмашною було проведено вебінар «Психологічний супровід збагачення культури оцінювальної діяльності педагога», у роботі якого взяли участь практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі, заступники директорів закладів освіти міста.   Було висвітлено один з аспектів оцінної діяльності учасників освітнього процесу, а саме рефлексії як психологічного феномену самопізнання, самооцінювання та самоусвідомлення. Учасникам було запропоновано підхід канд. філологічних наук, доцентки,зав. кафедри гуманітарної освіти Львівського ОІППО Анни-Марії Богосвятської, яка висвітлює 4 основні аспекти рефлексії (ДУХОВНА, ЕМОЦІЙНА, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА, ФІЗИЧНА) та варіанти застосування рефлексії в колективній та індивідуальній роботі з учнями з використанням символів, рухів, у вигляді карток, таблиць, схем, графіків, діаграм, малюнків тощо.

Учасники розглянули  варіанти вправ для формування, розвитку і залучення кожного з видів рефлексії, що дає можливість всебічного формування рефлексивної позиції школяра як складової ключових компетентностей.

Практичні психологи звернули особливу увагу на використання духовної форми рефлексії як можливого формування ціннісного ставлення учнів до отримуваних знань, а також до себе і свого життя загалом.
 

 


«Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини».

 

23 листопада 2021 року в рамках інформаційно- прогностичної локації 7-го освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей психологом ТКМЦНОІМ Галиною Несмашною було проведено он-лайн зустріч для батьків: «Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини».
У ході зустрічі учасники розглянули поширені мотиви виховання, які є несприятливими для розвитку особистості дитини та виконали ряд вправ, які мали на меті допомогти учасникам віднаходити ресурси для ефективного батьківства  та стати більш усвідомленими у своїх виховних впливах.

пʼятниця, 12 листопада 2021 р.

ШКОЛА СУПЕРВІЗІЇ .ЛИСТОПАД 2021

11.11.2021р. відбулась зустріч з практичними психологами ТЗОШ№№25, 27 у рамках школи супервізії  відповідно до органайзера ТКМЦНОЇМ . 

Розмова велась про супервізію в освіті, схоже і відмінне з  психологічною супервізією,   також обговорювалось  питання  навігатора школи супервізії: розробка індивідуальної траєкторії професійного розвитку психолога закладу освіти відповідно до професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти».


понеділок, 8 листопада 2021 р.

«Грантові програми Європейської Комісії – 2022»

 


3 листопада
 2021 р. відбувся онлайн-тренінг «Грантові програми Європейської Комісії – 2022», організований фундацією «Institute of International Academic and Scientific Cooperation» спільно із представництвом Європейської Комісії в Польщі.

Krzysztof Nalepa, представник Європейської комісії в Польщі в справах культури, освіти, молоді та інновацій поділився практичним досвідом щодо особливостей процедур та методологічних принципів підготовки проектів у грантових програмах та   розповів про можливості участі в спільних польсько-українських проєктах, особливості проєтної діяльності у рамках Еразмус+. 

https://erasmusplus.org.ua/

Ключові пріоритети Програми у сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту на 2021-2027 рр.: 

https://erasmusplus.org.ua/novyny.html

  • якість в освіті та підготовці, 
  • інклюзія та гендерна рівність, 
  • зелені та цифрові трансформації, 
  • підготовка вчителів і наставників, 
  • вища освіта, 
  • геополітичний вимір. 

Також  продовжується підтримка викладання, навчання та проведення досліджень з питань європейської інтеграції, зокрема щодо майбутніх викликів і можливостей ЄС в межах напряму Жан Моне.


Участь у тренінгу  сприяє розширенню професійних знань та умінь, які застосовуються під час підготовки грантових заявок, знижуючи ризик допущення помилок на етапі написання проєкту, й підвищують шанси на отримання коштів для їх реалізації.


Освітня українcько-польська фундація “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC) 

https://www.iiasc.org/adonlinemay2020/?fbclid=IwAR2lxUBIjqvLnwOTPCtskzJ20lLAH2MIsY0yI5Q4fJk2h59OtjvSqnfvaiU&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=onlayn_trening_grantovi_programi_yevropeyskoji_komisiji_2022&utm_term=2021-11-08


проєкти фундації   https://www.iiasc.org/projects/

пʼятниця, 5 листопада 2021 р.

Гуманістичний підхід як основа формувального оцінювання


18 жовтня 2021 року було проведено вебінар “Гуманістичний підхід як основа формувального оцінювання” для учителів іноземних мов, практичних психологів та соціальних педагогів.

 Консультанти Оксана Турчин та Галина Несмашна інтегрували свої знання, навички та досвід з метою демонстрації гуманістичного підходу до формувального оцінювання з точки зору психолога та учителя-предметника. Слухачам було надано інформацію щодо стратегії підвищення рівня навчальних досягнень учнів та навчального процесу загалом з урахуванням навчальних потреб кожного учня задля більш ефективного формування необхідних знань, умінь та ставлень. 


Освітянам також показали практичне використання декількох психологічних прийомів, які ґрунтуються на певних ціннісних орієнтирах та сприяють позитивному налаштуванню. 

Учасники вебінару брали участь в онлайн опитуванні та квізі, учились розпізнавати свій власний образ особистості та налаштовувати себе на позитивну Я-концепцію, розуміти свою самоцінність та медитувати. Панувала позитивна атмосфера та налаштування на тісну колаборацію. Велика вдячність усім, хто долучився до вебінару!

З матеріалами заходу можна ознайомитись тут.Порівняння того, як люди досягають поставлених цілей, 
з тим, як ракети і торпеди потрапляють у задану мету.
Доктор Мольц сказав: «Ракета рухається вперед,
допускає помилки і постійно виправляє їх — і в результаті
виконує своє завдання. Рухаючись зигзагами, вона буквально
намацує свій шлях до цілі». В реальності ракета летить
ухиляючись від курсу довше, ніж рухається прямо до мети.
І тим не менш вона виявляється там, де потрібно, і вражає ціль 
завдяки постійним коригуванням, заснованим на тривалому 
аналізі отриманого зворотного зв'язку.

Берджес Д. Обучение как приключение: Как сделать уроки интересными и увлекательными / Дэйв Берджес. — Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 238 с


Про оцінювання у школі

Важливо, коли діти лише приходять до школи, припинити оцінювати. Я кажу не про оцінку, а про оцінювання: “добре-погано, правильно-неправильно”. У кожній школі є внутрішній еталон учня, і тому починається порівнювання.

Будь-яке оцінювання містить у собі механізм сорому – я недостатньо кмітливий, швидкий, старанний… І це запам’ятовується всередині на рівні “я поганий”. Створюється внутрішнє коло – небезпечно вчитися. Адже якщо я йду до школи, то постійно доводжу собі, що я неуспішний, поганий, недостатньо старанний.

Внутрішній сором можна подолати. Я запитую в дітей: “Які помилки ви зробили, що у школі було поганого? Я вам буду давати призи, якщо ви зробите 100 помилок і принесете в щоденнику три двійки”.

Діти розуміють, що це гра, маніпуляція. Але їм стає смішно, і вони вже не роблять з помилок секрету. А згодом починають розуміти, що помилки – це подарунки, оскільки в них ще є над чим попрацювати, що дослідити, куди рухатися. І тоді поволі виникає бажання виправити помилки, але без драматизму.

Віктор Комаренко, нейрофізіолог, кандидат біологічних наук, співзасновник та керівник освітницького й дослідницького напрямів Beehiveor.


чому не можна використовувати покарання для дітей за погані успіхи в навчанні.

https://nus.org.ua/news/dvijky-za-domashnye-zavdannya-lyshe-demotyvuyut-uchnya-navchatysya-naukovets/

негативна оцінка за своїм змістом є покаранням, а можливість покарання у людини викликає страх. І як тільки з’являється передчуття помилки і покарання за неї, людина зупиняється з думкою, що краще не зробити завдання, щоб уникнути покарання.

“Страх нас вчить не долати проблему, а уникати її”, – каже науковець.

Натомість позитивна винагорода працює по-іншому. Людина, яка зробила помилку, знатиме, що за неї не карають, вона лише не отримає винагороди. Відповідно, думатиме, як діяти в майбутньому, щоби отримувати винагороди".

Учитель може створювати ситуації,  в яких помилки є нормою, частиною процесу засвоєння знань (частиною досвіду, гри, необхідною умовою для того, щоб навчитися), вчити  учнів перетворювати будь-яку помилку в засіб розвитку, а не привід для звинувачень.