середа, 26 серпня 2015 р.

інноваційний інструментарій

До уваги психологів та соціальних педагогів новий інструментарій від Ю.Луценка - набір шкал

Інноваційний інструментарій для практичної роботи з клієнтом, який дозволить визначити ефективність підібраного методу, методики, техніки, технології у роботі з клієнтом. 

Шкали застосовуються для відстеження динаміки, змін у станах, емоціях, настрої, які відбуватимуться в наслідок терапії (консультування).

 Інструментарій надзвичайно ефективний в роботі з психологічною травмою, особливо травмою втрати (воїни АТО, їх сім’ї, внутрішньо переміщені особи, діти, учасники військових подій). 

Інтрументарій рекомендовано Українським НМЦ практичної психології і соціальної роботи (протокол №5 від 02.04.2015 р.).


графік погодження планів працівників психологічної служби

лист Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та мониторингу від  26 серпня 2015  №317 (витяг)Графік погодження річних планів роботи практичних психологів і соціальних педагогів


Дата
НЗ
час

практичні психологи та соціальні педагоги

02.09.2013
ТУГ- ТЗОШ№10
ТЗОШ№11-ТЗОШ№20

9.00-13.00
14.00-16.00
03.09.2013
ТЗОШ№21- ТСШ№29
ТКГ, ТТЛ, ТВШ, ТСШ, СПШ ІМ, СПШ ОМ, гімназія «Гармонія», ЦТДЮ, НВКШДС№1,7, 28, 35

9.00-13.00

14.00-16.00
04.09.2013
ДНЗ№2,6,8, 9, 13, 14, 17, 20,21,22,
23, 25, 26. 27,31,33,34,37,38

9.00-13.00
14.00-16.00
рекомендації щодо планування роботи


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ методичний центр
НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

Методичні рекомендації
Планування роботи працівників
психологічної служби освіти
упорядник
Г.Є.Несмашна
методист ТКМЦ


Планування діяльності практичного психолога, соціального педагога на рік має бути доцільним та реальним для виконання в обсязі посадових обов’язків згідно кваліфікаційної категорії та навантаження спеціаліста; конкретним відповідно до напрямків діяльності та категорій учасників навчально-виховного процесу (учні, батьки, педагогічні працівники, громадськість тощо - для психолога; учні, батьки, педагогічні працівники, суб’єкти соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні закладу - для соціального педагога), співвідносним з нормативами часу на основні види роботи (для практичних психологів – нормативи часу на основні види роботи – додаток 4 до листа МОН України «Щодо планування діяльності, для соціальних педагогів-  нормативи часу на основні види роботи соціального педагога - додаток 2 до листа МОН України від 05.03.2008 р. № 1/9-128)  ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України» від 27.08.2000 № 1/9-352) з урахуванням рекомендацій «Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів» (лист Академії педагогічних наук України, МОН України, Українського НМЦППСР від 27 листопада 2000 р. № 109) та Листа  МОНмолодьспорту України № 1/9-683 від 26.09.12 р. «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів»
.
 Річний план складається на підставі аналітичного звіту за попередній навчальний рік, відповідно до розробленої стратегії діяльності й програми розвитку закладу, в якому працює практичний психолог, соціальний педагог, враховуючи специфіку самого закладу, запити дітей, батьків, педагогів, державні (регіональні, районні, міські) програми, накази, рішення колегій, пріоритетні напрями психологічної служби в цілому на поточний навчальний рік, рівень кваліфікації та стаж практичного психолога, соціального педагога освітнього закладу.
План роботи практичного психолога, соціального педагога затверджується директором закладу освіти, погоджується керівником міської психологічної служби.
Річний план працівника психологічної служби є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу, тобто має бути інтегрованим до нього (тематика педагогічних нарад, методичних об’єднань, консиліумів тощо має передбачати участь працівника психологічної служби).

При складанні річних планів роботи необхідно враховувати:
• участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України;
• пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу, результати досліджень, вивчення стану освітньої ситуації у навчальному закладі;
• специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку;
• спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога (соціального педагога) навчального закладу.

Річний план роботи включає в себе всі напрями роботи: для психолога – психодіагностичний, корекційно-відновлювальний та розвивальний, консультативний, просвітницький, навчальна діяльність, організаційно-методичний, зв’язки з громадськістю; для соціального педагога – діагностичний, соціально-перетворювальний, консультативний, профілактичний, прогностичний, організаційний, захисний.

Побудова плану повинна дотримуватись принципів системності, логічності, послідовності: за результатами діагностики обов'язково проводиться корекційно-розвивальна, консультаційна або просвітницько-профілактична діяльність. У плануванні діагностичної роботи враховується діагностичний мінімум, розроблений творчою групою працівників психологічної служби.
При плануванні своєї роботи психологам і соціальним педагогам слід врахувати рекомендації листа Міністерства освіти і науки України від 23.07.2015р. №1/9-347 «Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015-2016 н.р.»

При складанні плану роботи на рік можна також скористатися матеріалами орієнтовної циклограми діяльності, викладеної у посібнику «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і консультантів ПМПК»  за ред. Панка В.Г., Гаркавенко З.О., та адаптованої до місцевих умов.

Орієнтовна циклограма діяльності психологічної служби освіти
на навчальний рік
Місяць
Зміст діяльності
Практичного психолога  Д Н З
Практичного психолога ЗНЗ
Серпень
·      внесення останніх коректив у план роботи на навчальний рік
·      оформлення плану роботи на навчальний рік
·      представлення плану роботи на навчальний рік на погодження до методичної служби  
·         внесення останніх коректив у план роботи на навчальний рік
·         оформлення плану роботи на рік
·          представлення плану роботи на навчальний рік на погодження до методичної служби  
Вересень
·      робота з новачками: —    спостереження за перебігом адаптації дітей —    вивчення індивідуальних особливостей адаптування, специфіки входження в групу однолітків та навчальний заклад
·      оформлення діагностичної (розвивальної, просвітницької або навчальної) програми для подання на перевірку та затвердження до експертної групи ЦПП
•    робота з новачками: —    спостереження за перебігом адаптації дітей —    вивчення індивідуальних особливостей адаптування, специфіки входження в групу однолітків та навчальний заклад
•    оформлення діагностичної (розвивальної, просвітницької або навчальної) програми для подання на перевірку та затвердження до експертної групи ЦПП
Жовтень
·      надання рекомендацій педагогам навчального закладу щодо спілкування з конкретною дитиною-новачком, залучення її до співпраці; створення умов для комфортного перебування дитини в навчальному закладі та розкриття її особистісного потенціалу
·      подання психологічного інструментарію до експертної групи ЦПП та/або участь у роботі експертної групи щодо перевірки психологічного інструментарію
·      проведення семінару-практикуму для педагогів-початківців: «Психологічні секрети педагогічного спілкування»
- надання рекомендацій педагогам навчального закладу щодо спілкування з конкретною дитиною-новачком, залучення її до співпраці; створення умов для комфортного перебування дитини в навчальному закладі та розкриття її особистішого потенціалу

- подання психологічного інструментарію до експертної групи ЦПП та/або участь у роботі експертної групи щодо перевірки психологічного інструментарію
-  підготовка та участь у заходах районного ЦПП
- проведення семінару-практикумудля педагогів-початківців; «Психологічні секрети педагогічного спілкування»
Листопад
·      у випадку проходження атестації — представлення досвіду роботи на фаховому методичному об'єднанні
·      підбиття попередніх підсумків роботи, виконаної в першому півріччі навчального року
      у випадку проходження атестації — представлення досвіду роботи на фаховому методичному об'єднанні
•    проведення просвітницького семінару для батьків та педагогів за темою: «Попередження девіантної та делінквентної поведінки підлітків»
•    проведення психопрофілактичної бесіди з учнями для попередження делінквентної поведінки у підлітків
•    попередні підсумки роботи, виконаної в першому півріччі навчального року
Грудень
·      написання піврічного звіту про виконану роботу та подання до методичної служби
·      перший етап обстеження дітей старшої групи щодо особливостей розвитку психологічної готовності до систематичного навчання в школі
·      збирання матеріалу для написання розвивальної (діагностичної, просвітницької, навчальної) програми
• написання піврічного звіту про виконану роботу та подання до до методичної служби
• семінар-практикум для старшокласників «Як обрати професію»
• збір матеріалу для написання розвивальної (діагностичної, просвітницької, навчальної) програми
Січень
·      розроблення системи роботи щодо формування психологічної готовності старших дошкільників до шкільного навчання за результатами діагностики
·      збирання та узагальнення матеріалу для написання розвивальної (діагностичної, просвітницької, навчальної) програми
·      узагальнення та оформлення досвіду за умови проходження атестації в поточному навчальному році
ü  збір та узагальнення матеріалу для написання розвивальної (діагностичної, просвітницької, навчальної) програми
ü  узагальнення та оформлення досвіду за умови проходження атестації в поточному навчальному році
Лютий
·      оформлення матеріалів розвивальної (діагностичної, просвітницької, навчальної) програми
·         оформлення матеріалів розвивальної (діагностичної, просвітницької, навчальної') програми
Березень
·      контрольний зріз щодо особливостей психологічної готовності шестирічок до шкільного навчання
·      подання діагностичної (розвивальної, просвітницької або навчальної) програми на перевірку та затвердження до експертної групи центру
·      проходження атестації
•    подання діагностичної (розвивальної, просвітницької або навчальної) програми на перевірку та затвердження до експертної групи центру
•    проходження атестації
Квітень
·      участь у заходах ЦПП
·      попереднє узагальнення результатів роботи, виконаної впродовж навчального року
•    участь у заходах ЦПП
•    попереднє узагальнення результатів роботи, виконаної впродовж навчального року
Травень
·      узагальнення даних для написання аналітичного і статистичного звітів про роботу за навчальний рік
·      оформлення звітів та подання до до методичної служби
•    узагальнення даних для написання аналітичного і статистичного звітів про роботу за рік
•    оформлення звітів та подання до до методичної служби
Червень
·      аналіз проблем у діяльності та оформлення відповідних висновків для врахування у подальшій роботі
·      узагальнення здобутків та знахідок у професійній діяльності
·      планування роботи на наступний навчальний рік
•    аналіз проблем у діяльності та оформлення відповідних висновків для врахування у подальшій роботі
•    узагальнення здобутків та знахідок у професійній діяльності
•    планування роботи на наступний навчальний рік
Практичний психолог дитячого садка, створюючи циклограму своєї роботи, обов’язково має враховувати:

* актуальні потреби і проблеми конкретного закладу освіти
* пріоритетні напрями роботи практичного психолога з урахуванням своєї професійної кваліфікації
* потреби власного професійного розвитку
* план роботи районного м/о на навчальний рік

Пріоритетні напрями роботи практичного психолога дитячого садка:

* допомога дітям у соціально-психологічній адаптації до умов ДНЗ
* супровід розвитку дітей раннього віку
* супровід розвитку дітей дошкільного віку
* формування психологічної готовності дітей до навчання в школі
* діагностування та супровід розвитку дітей з особливими освітніми потребами
* підвищення психологічної культури та грамотності батьків і педагогів
Практичний психолог школи, створюючи циклограму своєї роботи, обов'язково має враховувати:

* актуальні потреби і проблеми конкретного закладу освіти
* пріоритетні напрями роботи практичного психолога з урахуванням своєї
професійної кваліфікації
* потреби власного професійного розвитку
* план роботи районного м/о на навчальний рік

Пріоритетні напрями роботи практичного психолога школи:

* адаптування першокласників до навчання в школі
* адаптування п’ятикласників до умов основної школи
* профорієнтація учнів 9-х та 11-х класів
* вивчення готовності потенційних першокласників до навчання в школі
* супровід дітей групи ризику.

План роботи на рік повинен містити вступну аналітичну частину, де висвітлено основні питання діяльності у минулому навчальному році, з яких випливають завдання на новий навчальний рік. У вступній частині доцільно висвітлити методичну проблему школи та фахівця психологічної служби, пріоритетні завдання діяльності психолога та соціального педагога на рік, тематику курсового проекту тощо. Відповідно, у констатуючій частині плану слід передбачити конкретні форми роботи з реалізації вказаних завдань, форми реалізації курсового проекту чи заходи, спрямовані на реалізацію методичної проблеми.
План роботи працівників психологічної служби має таку структуру:
ВСТУП (АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА) містить відомості про склад психологічної служби в закладі освіти, перелік нормативно правових документів, з якими керується психологічна служба закладу. Також  тут зазначаються:
• науково-методична тема, над якою працює заклад;
• проблемна тема, над якою працює психолог, соціальний педагог;
• аналіз роботи за попередній рік (короткий зміст роботи за  кожним напрямком діяльності; надати інформацію про труднощі, які виникли під час роботи);
До прикладу,
- діяльність згідно з планом. Що не було виконано, з яких причин;
- дослідження (вказати тематику);
- обстеження дітей, співробітників та батьків з висновками згідно з результатами та аналізом ;
- як змінилася ситуація внаслідок виконання певної роботи ( просвітницької, профілактичної, корекційної, розвивальної).
- роботу з програмами (авторськими, районними, міськими, обласними, всеукраїнськими, Національними);
 - участь в атестації педагогічних працівників закладу освіти;
-  підвищення власної кваліфікації та атестацію;
- прогнозування розвитку ситуації на майбутнє, заходи і засоби, необхідні для поліпшення ситуації;

Під час проведення аналізу результатів діяльності практичний психолог і соціальний педагог повинен зібрати інформацію про результати стану й розвитку психологічної служби закладу освіти, сформулювати загальні й специфічні для даного навчального закладу цілі діяльності;
Таким  чином, у вступній частині зазначаються також
•пріоритетні напрями роботи на новий навчальний рік, основні завдання.

Зразки завдань:

-        Сприяння формуванню сприятливого психологічного мікроклімату навчального закладу
-        психологічний супровід учнів, що знаходяться на інклюзивному навчанні
-       Психологічне консультування батьків з питань профілактики стресу, допомоги дітям після травмуючих подій

-        Профілактика та психокорекція протиправної, агресивної, жорстокої, насильницької поведінки
-        психологічний супровід дітей «групи ризику»;
-        організація  шкільної  служби порозуміння
-        профілактика вживання психоактивних речовин
-        впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова».

-        профілактика дезадаптації новоприбулих дітей;
-        профілактика загострення кризи 3-х років;
-        психологічна підготовка дітей до школи тощо

-        здійснення заходів соціального захисту дітей пільгових категорій 
-        здійснення соціально – педагогічного патронажу сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах
-        профілактика насильства в школі та сім ї, підвищення соціально – правової культури учнів, педагогів, батьків

ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА
Цю частину плану зручніше заповнювати у вигляді таблиці
Для психолога
№п/п
Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
Термін проведення
Де і з ким проводиться

1. психодіагностична робота2. консультаційна робота3. корекційно-відновлювальна та розвивальна робота4. психологічна просвіта5. навчальна діяльність6. організаційно-методична робота7 зв’язки з громадськістю


Для соціального педагога

Функції по роботі з учнями, педпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування

термін проведення

де і з ким проводиться
ДІАГНОСТИЧНІ

.


КОНСУЛЬТАТИВНІ
СОЦІАЛЬНО - ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ
ПРОФІЛАКТИЧНІ
ЗАХИСНІ
ПРОГНОСТИЧНІ
.ОРГАНІЗАЦІЙНІ

Заходи мають бути спрямовані на досягнення цілей і реалізацію завдань річного плану роботи. (До прикладу на реалізацію завдання профілактики вживання психоактивних речовин можуть бути заплановані заходи діагностики поширеності їх вживання, годин психолога просвітницького спрямування (Факти про алкоголь та наслідки його вживання), заняття просвітницького тренінгу («Сімейна розмова», «Твоє життя-твій вибір», «Майбутнє починається сьогодні» тощо) Слід визначитися з категорією учасників (клас, вікова категорія, кількість учасників) та терміном проведення. Заходи, передбачені для реалізації поставлених завдань, мають чітке часове визначення, тобто у плані слід вказувати точну дату їх проведення в межах одного місяця.)
Плануючи змістову частину плану, слід звернути увагу на системність планування. Так, не може бути запланована «діагностика  заради діагностики», яка не має подальшого продовження в інших видах діяльності (консультативному чи корекційно - розвивальному, захисному чи соціально-перетворювальному). Якщо у аналітичній частині передбачено  завдання, то у плані роботи повинні бути вказані заходи реалізації цих завдань.
Навчальна діяльність практичного психолога та соціального педагога, це - викладання курсів за вибором, факультативів, проведення гурткової роботи.

Тривалість робочого тижня практичного психолога та соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу  — 40 год. Із них 20 год відводиться для роботи в навчальному закладі (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) і 20 год — на готування до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), оброблення результатів досліджень, оформлення висновків, методичну і самостійну роботу тощо.

Оскільки тривалість робочого тижня працівника психологічної служби 40 год, то і 20 год, що відводяться для роботи безпосередньо в навчальному закладі, і 20 год, що можуть проводитися за межами навчального закладу, мають бути відображені у плані роботи на місяць відповідно до нормативів часу на основні види роботи практичного психолога, соціального педагога.
 Психологи дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу мають навантаження - 20 годин педагогічної роботи на тиждень. (Ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту»)

При складанні плану на місяць, оформленні журналу щоденного обліку роботи  працівники психологічної служби повинні вказувати норми витрат часу на ті чи інші види діяльності,  вказані у вищезгаданому листі про ведення документації (психологи) та у листі МОНУ від 05.03.2008р.№1/9-128 (соціальні педагоги).

У плані на місяць конкретизуються види роботи та заходи, передбачені у річному плані роботи. Зазначаються діагностичні процедури, тематика просвітницьких заходів, тематика корекційних  занять.
(Наприклад, «Діагностика соціального статусу учня за методикою соціометрії», «Вивчення стану поширеності вживання психоактивних речовин. Анкетування», «Виступ на батьківських зборах «Стрес. Травма. Ресурс.», година спілкування «Способи поведінки в конфлікті», виступ на засідання методичного об’єднання класних керівників «Новачок у класі»,  тренінг спілкування, корекція пізнавальних процесів, група розвитку «Готуємось до школи» тощо.) У плані слід вказувати точну дату їх проведення в межах місяця, на який складено план. Це зробити не так і важко, якщо використати при плануванні потижневий шаблон-сітку. (4 тижні у місяці, 5 днів у тижні, 4 «активних» години, 4 – організаційно-методичних щодня,  за умов повного навантаження), використовуючи при цьому норми витрат часу на окремі види діяльності.
зразок
День тижня
пн
вт
ср
чт
пт
Дата

Вид роботи /
захід

1.09
Участь у святі першого дзвоника.

Підготовка матеріалів до батьківських зборів у 1 класах.

2.09
Батьківські збори у 1-а класі
«Як допомогти дитині адаптуватися до школи».
3.09
Батьківські збори у 1-б класі
«Як допомогти дитині адаптуватися до школи».
4.09
Діагностика психоемоційного стану учнів з числа внутрішніх мігрантів (діагностична бесіда)
7.09
8.09

9.09
10.09
11.09
14.09
15.09

16.09
17.09
18.09
21.09
22.09

23.09

24.09
25.09


Зразок планування (витяг)
1. ПСИХОДІАГНОСТИЧНА РОБОТА
№ п\п
Зміст роботи з учнями (дітьми), медпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
Термін проведення
Де і з ким проводиться

  1.  
Групова та індивідуальна психодіагностика для виявлення причин труднощів адаптації учнів до навчання
вересень - жовтень
1-і
 5-і класи

  1.  
Діагностика особистісних рис , емоційно-вольової сфери підлітків «групи ризику»
Жовтень – листопад
Підлітки «групи ризику»

  1.  
Групова діагностика професійних нахилів, інтересів, здібностей учнів
Грудень
8 – 10класи

  1.  
Соціометричні дослідження,
виявлення, можливих проявів насильства у колективах як зі сторони учнів так і вчителів.
Жовтень – листопад
5 – 10 класи
2. КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА
№ П\П
Зміст роботи з учнями (дітьми), медпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
Термін проведення
Де і з ким проводиться
1
Консультування з питань індивідуального підходу в роботі з учнями.
 Жовтень
Батьки та педагоги
2
Консультування з особистих проблем підлітків «групи ризику»
Жовтень-листопад
Учні 6 – 9 класів
3
Індивідуальні консультації  з питань  профорієнтації та професійного вибору
Лютий-березень
Учні 8 -10 класів
4
Консультування щодо запобігання насильству серед учнів у школі.
грудень
Педагоги
3.КОРЕКЦІЙНО – ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ТА РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА
№ П\П
Зміст роботи з учнями (дітьми), медпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
Термін проведення
Де і з ким проводиться
1
Групова психокорекційна робота з учнями  «групи ризику» з  формування навичок саморегуляції.
Грудень-березень
Підлітки «групи ризику
2
Заняття з учнями для розвитку навичок конструктивного вирішення конфліктів
Квітень, травень
5 – 10 класи
3
Індивідуальна психокорекція дітей, що мають труднощі у навчанні , поведінці, емоційні розлади.
Листопад-грудень

Лютий-квітень
1, 5 класи
4.ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА
№ П\П
Зміст роботи з учнями (дітьми), медпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
Термін проведення
Де і з ким проводиться
1
Профорієнтаційні бесіди  та ігри 
Січень-лютий
8 – 10 класи
6
Просвіта з питань «гуманістичної психології» ситуація очима дитини, навички конструктивних переговорів.
Жовтень
Педагоги
5.НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
№ П\П
Зміст роботи з учнями (дітьми), медпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
Термін проведення
Де і з ким проводиться
1
курс за вибором «Основи психології»

Згідно розкладу
11 -А клас
6.ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА
№ П\П
Зміст роботи з учнями (дітьми), медпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
Термін проведення
Де і з ким проводиться
1
Складання плану роботи:
На рік
На місяць

серпень щомісячно

2
Складання звіту про виконану роботу за півріччя, рік
Грудень
травень


Нижче наведено для використання при плануванні роботи психолога та соціального педагога орієнтовний розподіл годин на І семестр 2014-2015 н.р. (без врахування святкових днів, канікул та ін.), укладений на основі «Виробничого календаря підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2015р»., затвердженого розпорядженням голови ОДА.
Орієнтовний розподіл годин на І семестр 2015-2016 н.р.
Місяць   
1 ст.
0,5ст.
0,25ст.
0,75ст.
К-сть год.
Активних
загальна
Активних
загальна
Активних
загальна
Активних
загальна
вересень
88
176
44
88
22
44
66
132
Жовтень
88
176
44
88
22
44
66
132
Листопад
84
168
42
84
21
42
63
126
грудень
92
183
46
92
23
44
69
138

Загальна кількість годин за семестр
навантаження
Кількість годин
місяць
К-сть робочих днів
Активних
загальна
вересень
22
1ст
352
703
жовтень
22
0,5ст.
176
352
листопад
21
0,25ст.
88
176
грудень
23
0,75ст.
264
528
Заг. к-сть за І семестр
88
Використання даного розподілу годин допоможе психологу та соціальному педагогу при складанні плану на місяць, заповненні журналу обліку роботи, підготовці звіту за семестр. Наведена у таблицях кількість годин є, фактично, граничною межею максимальної кількості робочого часу.


При плануванні діяльності  можна використати статті:
Планування роботи практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу//Практична психологія та соціальна робота, 2000, №7, с.24-27
Пашнев Б.К. Шкільна психологічна служба. Планирование деятельности практическими психологами учреждений образования города//Практична психологія та соціальна робота, 2003 № 2-3, с.25-27
Документація психолога/ упорядник Т.Гончаренко.- К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003 ( та пізніші видання)
О.Гапон, Є.Мушик Ефективне планування роботи психологічної служби дошкільного закладу// Психолог дошкілля, 2009 №1, с. 3-11.
М.Талько,О.Матковська Планування роботи соціального педагога в школі// Соціальний педагог, 2008, №8, с.3-9
К.Моісеєнко Професійна діяльність соціального педагога, К.: Шкільний світ, 2009Зразок титульної сторінки плану роботи на рікЗАТВЕРДЖЕНО

Директор_________________
(назва навчального закладу)


______________      _______________
( підпис)                    ( прізвище, і., п/б)
 ПОГОДЖЕНО

методистТКМЦ науково-освітніх інновацій та моніторингу


________              ________________
( підпис)                ( прізвище, і., п/б)ПЛАН
роботи практичного психолога ( соціального педагога) _________________________________________________
( назва навчального закладу)
_________________________________________________
( прізвище, ім’я, по-батькові)

 на 20__ - 20___ навчальний рік зразок плану на місяць
 (ЗАТВЕРДЖЕНО)
Директор_________________
(назва навчального закладу)
_____________________________
______________      ____________________
( підпис)                    ( прізвище, і., п/б)

ПЛАН
роботи практичного психолога ( соціального педагога)
_________________________________________________
( назва навчального закладу)
_________________________________________________
( прізвище, ім’я, по-батькові)

за _____________місяць 200________року

№п/п
Зміст роботи з учнями ( дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
Термін проведення
Де і з ким проводиться
Норми часу*

1. психодіагностична робота

2. консультаційна робота

3. корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

4. психологічна просвіта

5. навчальна діяльність

6. організаційно-методична робота

7 зв’язки з громадськістю

*Примітки:
А) проставляються нормативи часу на види робіт, що виконуються практичними психологами (соціальними педагогами) навчальних закладів освіти, затверджені наказом Міністерства  освіти України від 07.12 1996р. №339, із розрахунку 8-годинного робочого дня;
Б) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту.