пʼятниця, 11 червня 2021 р.

звіт за ІІ семестр2020-2021нр

 

Звіт про роботу за ІІ семестр 2020-2021нр.

консультант, психолог  ТКМЦ Г.Є.Несмашна

 

У ІІ семестрі було продовжено роботу щодо забезпечення супроводу розробки моделі індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівця психологічної служби.

Реалізації цього завдання було присвячено засідання інтерактивної школи сучасного фахівця психологічної служби, де учасники обговорювали питання інноваційного досвіду та інноваційної діяльності, використання фахових конкурсів та виставок як платформи презентації досвіду, а саму презентацію як частину індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівця психологічної  служби. Як результат - участь працівників психологічної служби у підготовці матеріалів до конкурсу тематичних номінацій Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2021» та перемоги в тематичних номінаціях (ТПШ№2 та ТЗОШ№14- золота і срібна медалі відповідно).

Мотиваційним компонентом супроводу формування індивідуальної професійної траєкторії стало урочисте нагородження переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми», оскільки усі 4 подані на конкурс програми отримали призові місця та схвальні відгуки членів журі.

У  рамках професійно-компетентнісної підлокації 6 Освітнього трансфер-містечка, у роботі якої взяли участь психологи, соціальні педагоги, заступники директорів закладів освіти ТМТГ, розглядалось питання оцінювання та самооцінювання професійних компетентностей фахівців психологічної служби, зокрема,  здійснення  психологічної профілактики та  психологічної просвіти згідно з професійним стандартом "практичний психолог у закладах освіти". Було висвітлено питання структурних елементів  просвітницьких та профілактичних занять, форми,  прийоми та методи, які використовуються фахівцями при проведенні означених заходів,  варіанти оцінки ефективності заходів психологічної профілактики/психологічної просвіти відповідно до визначених потреб та показників ефективності. Учасникам було  запропоновано  варіант аналізу та самоаналізу профілактичного та просвітницького заняття фахівця психологічної служби  у вигляді протоколу, який структурує інформацію про проведене заняття та дає можливість оцінити його з точки зору досягнутої мети, використаних прийомів та методів, структурованості та інших важливих параметрів результативності.

Результатом роботи з питань формування індивідуальної траєкторії професійного розвитку став конкурс «Модель індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівця психологічної служби результати якого буде висвітлено на серпневому засіданні інтерактивної школи.

На вирішення вказаного завдання було спрямовано і участь у засіданні програмної ради гарантів ОПП, членів ПР та стейкхолдерів за спеціальністю "Психологія", на якому присутні стейкхолдери були ознайомлені з особливостями забезпечення внутрішньої якості освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Учасники засідання з числа стейкхолдерів мали змогу висловити свої пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійних програм зі спеціальності 053 "Психологія", обмінятися думками з питань подальшої співпраці та ін. 

Не менш важливою є реалізація завдання попередження виникнення надмірної напруги в суспільстві, що переживає кризові явища, запобігання ПТСР, кризове консультування; формування психологічної стійкості в умовах викликів сучасності, надання психологічної підтримки педагогічним працівникам.

Проведено заняття у двох групах курсу ФФМ_92_2 "Стрес і стресостійкість" у рамках підвищення кваліфікації на курсах неперервної освіти ТКМЦНОІМ.  Усього курс пройшли більше 50-ти осіб з числа працівників психологічної служби, педагогічних працівників. Курс є практично орієнтованим і має на меті  озброїти педагогів інструментами саморегуляції стресових станів та підвищення стресостійкості.  Вправи, запропоновані на заняттях курсу,  педагоги можуть успішно практикувати з учнями. Про важливість і корисність таких занять свідчать відгуки учасників курсу.

Проведено спільний онлайн-тренінг для вчителів хімії та психологів на тему: «Збереження психічного здоров’я учасників освітнього процесу шляхом розвитку стресостійкості та навичок керуванням стресом».

Також в контексті вказаного завдання інтервізійною групою працівників психологічної служби розглядались складні випадки в консультативному процесі з питань подолання втрати. 

 

Пріоритетним у другому семестрі було також завдання здійснення інформаційно-просвітницької, профілактичної та методичної роботи щодо створення безпечного освітнього середовища, формування навичок ненасильницької комунікації серед усіх учасників освітнього процесу, запобігання булінгу, жорстокого поводження щодо дітей та молоді.

На виконання цього завдання було проведено ряд заходів, що стосувалися безпечної поведінки дітей в цифровому просторі, запобіганню кібербулінгу та залученню дітей до небезпечних квестів.

52 педагогічні працівники пройшли навчання за курсом  «Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми» у рамках підвищення кваліфікації на курсах неперервної освіти ТКМЦНОІМ.

 

Перед освітою суспільство актуалізує завдання підготувати підростаюче покоління до життєвого і професійного самовизначення, що має стати основою їх майбутньої самореалізації у професійній сфері, тому важливим є завдання підвищення компетентності професійної діяльності фахівців психологічної служби у напрямі оволодіння сучасними технологіями профорієнтаційної роботи та кар’єрного консультування.

 Цим питанням було присвячено засідання інтерактивної школи  сучасного фахівця психологічної служби.  Зроблено добірку інформаційних матеріалів з питань супроводу професійного самовизначення школярів на блогу «Психологічна служба освіти м.Тернополя».

 

На виконання завдання сприяння налагодженню ефективного психологічного забезпечення освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти було проведено розширене засідання інтервізійної групи практичних психологів за  участі Бабійчук Тетяни Михайлівни, директора  КУ “Інклюзивно-ресурсний центр №1” Тернопільської міської ради, яка проінформувала учасників про первинну діагностику дітей з ООП, надала рекомендації, схему  її проведення та зразок характеристики,  відповіла на актуальні питання щодо конкретних складних випадків в організації  супроводу дітей з ООП.  У роботі інтервізійної групи взяли участь як практичні психологи так і соціальні педагоги, асистенти вчителя,  вихователі та зацікавлені вчителі. 

Також працівників психологічної служби було залучено до участі у навчальних вебінарах щодо супроводу дітей з ООП та турботи про психічне здоров’я дітей під час навчання, організованих Міністерством освіти і науки України спільно з Центром здоров’я і розвитку «Коло сім’ї» за підтримки україно-швейцарського проекту «Психічне здоров’я для України» (Mental Health for Ukraine, MH4U).

З метою активізації творчої діяльності дітей, формування комунікативної компетентності,  було започатковано та реалізовано спільно з лабораторією якості навчання обдарованої дитини інтелектуальний конкурс для школярів 5-11 класів «Сторі-баттл "Формула майбутнього".

Про забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти..Колегія управління освіти і науки ТМР

 

11 червня 2021 року в Українському домі "Перемога" відбулося засідання колегії управління освіти і науки ТМР.
Порядок денний:
1.1. Про результативність роботи із обдарованими дітьми в закладах загальної середньої та позашкільної освіти. (Відповідальні Ю.Гнатюк, В.Сеньків).
1.2. Аналіз стану і перспективи розвитку матеріально-технічного забезпечення за модулями з фізичної культури в закладах освіти міста.(Відповідальний Б.Климчук).
1.3. Про стан фінансово-господарської діяльності, виконання бюджету за перший квартал 2021 року. (Відповідальна О.Пельвецька).
1.4. Про стан організації харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти у 2020- 2021навчальному році.(Відповідальні І.Антонюк, О.П’ятночка).
1.5. Про забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. (Відповідальні Г.Несмашна, Г.Федун).


Довідка


ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ, ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Події останніх років, які відбуваються в Україні, складна соціально-політична ситуація у суспільстві, карантинні обмеження та реалії дистанційного навчання у зв’язку з пандемією COVID-19 показали необхідність соціально-психологічного захисту і психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Сьогодення передбачає також перезавантаження української освіти з оновленням наявного алгоритму професійної діяльності, зміну акцентів та пріоритетів з процесу на результат із використанням ефективних методів практичної психології та соціальної педагогіки.

Саме психологічна служба покликана сприяти створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, надавати психологічну та соціально-педагогічну підтримку всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Психологічна служба освіти міста організована відповідно до Закону України «Про освіту»,  Положення про психологічну службу у системі освіти України і працює у складі, 67 практичних психологів та 25 соціальних педагогів. Таким чином, заклади освіти забезпечено посадами практичних психологів в середньому на 84%, соціальних педагогів на 65%.

Працівники психологічної служби, виконуючи свої професійні обов’язки, вирішують актуальні завдання сучасної освіти - психологічний супровід НУШ та інклюзивного навчання, підвищення психологічної культури учасників освітнього процесу, запобігання негативного впливу стресових факторів, попередження негативних явищ в учнівському середовищі.

 У структурі діяльності працівників психологічної служби значне місце займає діагностична робота. Згідно з річним статистичним звітом біля 60 % дітей  було охоплено груповою діагностикою впродовж начального року.

У ТУГ ім. і.Франка, ТСШ№3, використовується ДПК "Універсал-онлайн"(авт.Киричук В.О.) з допомогою якого забезпечується системна онлайн-діагностика учнів, а за її результатами проводяться психолого - педагогічні консиліуми та надаються  рекомендації  вчителям, батькам і учням.

Частина практичних психологів приєдналась до АІС «Я-ПСИХОЛОГ», яка значно полегшує роботу шкільного спеціаліста, дозволяє проводити діагностичні дослідження в онлайн-режимі та отримувати результати діагностики як групи, так окремих учнів.

За результатами діагностики плануються та проводяться заходи консультативного, просвітницького, корекційного та профілактичного впливу.

Упродовж навчального року учні найчастіше звертались до працівників психологічної служби з такими запитами як професійне самовизначення та міжособистісні конфлікти; батьки - з питань формування готовності дошкільників до навчання, врахування вікових та індивідуальних особливостей, адаптації дитини до нового колективу, психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти.

Педагогів найбільше цікавлять питання врахування вікових та індивідуальних особливостей, у тому числі й дітей з особливими освітніми потребами, турбують асоціальні прояви у поведінці дітей й труднощі у навчанні, психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти школярів. 

Оскільки питання мікроклімату учнівських колективів та міжособистісних конфліктів значною мірою цікавить усіх учасників освітнього процесу, керівникам закладів освіти, фахівцям психологічної служби варто звернути увагу на формування комунікативних навичок у школярів, сприяти впровадженню в закладах практики медіації, створенню шкільних служб порозуміння. Певні кроки у цьому напрямі здійснено у ТЗОШ№14 та ТНВКШЛ №6 ім. Н. Яремчука. У рамках реалізації проєкту «Демократична школа» створена служба медіації у ТЗОШ№4.

Фахівцями психологічної служби практикуються індивідуальні та групові корекційні та розвиткові заняття. Загалом, груповою корекційною роботою згідно статистичного звіту за навчальний рік було охоплено  біля 10 % дітей дошкільного та шкільного віку.

Заняття з гармонізації емоційної сфери проводяться практичними психологами ТДНЗ№16,23. Цікавим є досвід використання LEGO-технологій в корекційній і розвивальній роботі психолога ДНЗ№1. Систематичну корекційну роботу здійснюють психологи ТКГ, ТЗОШ№14, ЦТДЮ.

Особливо слід відмітити програму розвитку м’яких навичок СЕЕН: соціально-емоційного та етичного навчання, яку реалізує у ТЗОШ№14 практичний психолог Гусак А.  Програма сприяє розвитку базових людських цінностей, системному та критичному мисленню,, запобіганню стресу й стійкості до нього.

Щорічно працівники психологічної служби освіти беруть участь у відкритті табірної зміни у ТГ№30 «Канікули в Пронятині», де проводять заняття на згуртування новостворених табірних загонів. Це - практичні психологи ЗОШ№4,10,20,23,28, ТСШ№3,7, Галицького коледжу, ТПЛСП, ТПШ№1,3, ДНЗ№26, ЦТДЮ, соціальні педагоги ТПШ «Ерудит»,  ТНВКШЛ№6, ТУГ ім. І.Франка.

Психологічний супровід інклюзивного навчання - ще один обов’язковий напрям в діяльності практичних психологів закладів освіти. За даними ІРЦ корекційним супроводом охоплено 23 дитини шкільного віку у двадцяти ЗЗСО, та більше 50 дітей дошкільного віку  у 14 ЗДО.

Серед пріоритетних напрямів профілактичної роботи працівників психологічної служби є запобігання негативним явищам в учнівському середовищі, таким як конфліктність, жорстокість, девіантна а також, самоушкоджуюча поведінка, комп'ютерна залежність,  формування здорового способу життя. У поточному навчальному році до напрямів профілактики додалися питання протипандемійних заходів.

Психологами класичної та Української ім. і.Франка гімназій проводились заняття, спрямовані на засвоєння правил поведінки під час пандемії з використанням настільної навчальної гри "Стоп корона". Психологом ТСШ№5 були проведені заходи присвячені Всесвітньому дню психічного здоров’я, для формування навичок протистояння стресогенним навантаженням в часі пандемії.

Значну увагу фахівці психологічної служби приділяють супроводу  процесу створення безпечного освітнього середовища, формуванню навичок безпечної поведінки дітей.  Варто відмітити ефективну роботу у цьому напрямі фахівців психологічної служби таких закладів як ТСШ№3,5,7,29, ТУГ ім.І.Франка, ТНВКШПЛ№2, ТНВКШЕЛ№9, ТНВК ШМЛ№15.

Практичні психологи ТСШ№5, 7, ТНВКШПЛ№2, НВКШМЛ№15, ТЗОШ№18,27 ім.В.Гурняка. пройшли навчання МБО «Служба порятунку дітей» за курсом «Попередження, виявлення та реагування у випадку сексуального насильства над дітьми» та провели за підсумками навчання профілактичні заняття "Мої правила безпеки"  для учнів початкової школи

Працівники психологічної служби у співпраці з педагогічними колективами закладів освіти забезпечують заходи профілактики булінгу. Досвід роботи у цьому напрямі представили на конкурсі «Парадигма освітніх інновацій» у 2020 році школи № 7,14, 15,25.

До розробки нормативних документів з питань запобігання булінгу у закладі освіти долучалися фахівці психологічної служби ТУГ, ТЗОШ№ 13.

Впродовж 2020-2021 н.р. у ТСШ№5 проводились заняття за інформаційно-методичними матеріалами, рекомендованими МОНУ «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для учнів початкової школи.

ТЗОШ№13 є учасником проєкту «DOCU-тиждень», спрямованого на запобігання булінгу та насильства щодо дітей, у школі діє DOCU-клуб як частина мережі кіноклубів медіапросвіти з прав людини «DOCUDAYS.UA» під керівництвом соціального педагога школи Лисак Д.

Цікавим є досвід участі Тернопільської ЗОШ №4 в україно-норвезькому проєкті «Демократична школа», мета якого створити партнерську атмосферу співпраці у закладі, запобігти появі таких негативних проявів як цькування, насильство, булінг та поглибити знання з прав та свобод людини. Варто відмітити активну участь соціального педагога та практичного психолога школи у цьому проєкті.

У поточному навчальному році фахівці психологічної служби реалізували заходи, спрямовані на запобігання емоційного вигоряння та зменшення стресової напруги у педагогів. Тренінгові заняття проводили психологи ТДНЗ №1,16,20,23, 33, початкової школи№2, ЦТДЮ. За допомогою дошки Рadlet практичний психолог ТЗОШ№14 запровадила «Календар турботи про себе» для вчителів, який давав можливість застосовувати різні практики зменшення емоційної  напруги та стресу. У цілому у тренінгах та ділових іграх взяли участь понад 800 педагогічних працівників.

Активно реалізується в роботі психологічної служби також просвітницький напрям. Загалом заходами психологічної просвіти впродовж навчального року було охоплено 40 % школярів.

Принагідно слід зауважити, що у більшості закладів, не введено «годину психолога» у розклад занять, як це рекомендовано відповідним листом Міністерства освіти і науки України і просвітницька робота здійснюється в основному, за рахунок виховних годин. Заслуговує на увагу досвід ТПШ№1 , де заняття з психологом відбуваються за розкладом щотижня у всіх класах, що дає можливість забезпечувати систематичний психологічний супровід учнів  початкової школи.

Соціальні педагоги навчальних закладів забезпечують супровід дітей пільгових категорій; надають допомогу дітям і сім’ям з числа внутрішньо переміщених осіб та УБД; здійснюють контроль за вихованням, навчанням, станом здоров’я, матеріально – побутовими умовами дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяють в організації літнього оздоровлення школярів пільгових категорій, забезпечують систематичний облік і контроль за наданням безкоштовного харчування учням – пільговикам та ін.

Безумовно першочерговим завданням працівників психологічної служби є пошук дієвих засобів і методів профілактичної, корекційної, просвітницької та розвиткової роботи з урахуванням реалій сучасного життя.

Впровадження дистанційного навчання у практику роботи закладів освіти в період карантинних обмежень спонукало фахівців психологічної служби до використання цифрових технологій супроводу освітнього процесу а також виявило ряд проблемних зон, які потребують вирішення.

Працівники психологічної служби проводили просвітницьку та профілактичну роботу із використанням різних засобів дистанційної освіти. До прикладу, психологом ТЗОШ№18 проведено відеодайджест "марафон позитивних емоцій",  Флешмоб "Об'єднаймося доброю справою". Підготували дистанційні відеозаняття для дітей дошкільного віку психологи ДНЗ№2,3,4,9,23.  Розміщено матеріали просвітницького, профілактичного та розвивального місту для кожної вікової паралелі на платформі MOODLE психологом ТУГ ім.І.Франка.

Частина працівників психологічної служби ведуть відповідні сторінки на сайтах закладів освіти, створили власні віртуальні кабінети психологічної служби. Можна відмітити ефективну роботу у цьому напрямі фахівців ТНВКШЕЛ№9, ТСШ№7, ТНВКШМЛ№15, ТЗОШ№19, ТКГ, ТЗОШ№14.

Загалом лише 42% закладів освіти мають сторінку психологічної служби на своєму сайті, проте, часто і там, де вона є, сторінки не персоніфіковані, нема інформації про графік роботи фахівців психологічної служби чи можливість отримати консультацію в дистанційному режимі, останні розміщені матеріали датовані минулими роками, а отже, давно не оновлювались.

Таку ситуацію можна пояснити тим, що згідно аналітичної довідки щодо діяльності психологічної служби у системі освіти ТМТР всього 30% фахівців має власний ПК на робочому місці у закладі освіти, 52% психологів і 68% соціальних педагогів користуються одним ПК з іншими педагогами.

Біля 50% працівників психологічної служби недостатньо володіють інформаційними технологіями і потребують додаткового навчання. Тому для  нарощування цифрової компетентності  практичних психологів та соціальних педагогів складено програму курсів неперервної освіти ТКМЦНОІМ «Цифрова грамотність фахівця психологічної служби».

Практичні психологи та соціальні педагоги підвищують свій фаховий рівень, беручи участь у різних навчальних проектах та демонструючи власні надбання на методичних заходах різного рівня.

9 працівників психологічної служби підготували програми для курсів неперервної освіти ТКМЦНОІМ та проводять їх для колег із закладів освіти.

Практичні психологи та соціальні педагоги щорічно беруть участь у міському освітянському конкурсі «Парадигма освітніх інновацій». Переможцями конкурсу у різні роки ставали психологи ДНЗ №1,2, 34, ТЗОШ № 4, 14, 19, 23, 26, 27, ТУГ ім.І.Франка, НВК ШЕЛ№9.

Фахівці психологічної служби також беруть участь у підготовці матеріалів до конкурсу тематичних номінацій Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти». Цьогоріч перемоги в тематичних номінаціях здобули роботи ТПШ№2 «Профілактика професійного вигорання та підвищення стресостійкості педагогів в умовах змін» та ТЗОШ№14 «Розвиток саморегуляції та самосвідомості учасників освітнього процесу як складової профілактики насилля в закладі освіти» -  золота і срібна медалі відповідно.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» три роки поспіль проводився міський етап конкурсу. Загалом було подано 19 авторських програм фахівців психологічної служби з 15-ти закладів освіти.  

Призові місця завоювали програми практичних психологів ДНЗ № 34, ТЗОШ№ 10, 11, 14, 19, Тернопільського ліцею №21-спеціалізованої  мистецької школи ім.І.Герети, спеціальної школи, ДПТНЗ Тернопільське ВПУ сфери послуг та туризму, психологічної служби ТЗОШ№4.

Програми-переможці міського етапу отримували призові місця також і на обласному етапі конкурсу.

Оскільки значення ролі психологічної служби в організації освітнього процесу зростає, назріла необхідність уважного ставлення до потреб психологічної служби з боку адміністрації навчальних закладів, керівництва та контролю за її діяльністю, зростання професійної майстерності фахівців.

Турбує той факт, що лише 48% психологів і 28% соціальних педагогів мають кабінет, який складається з окремого приміщення, 46% психологів і 68% соц.педагогів працюють у суміщених кабінетах спільно з іншими працівниками.  Це порушує принцип конфіденційності в роботі фахівця психологічної служби, ускладнює налагодження довірливої взаємодії з отримувачами психологічних послуг.

Практично не впроваджуються рекомендовані МОНУ профілактичні програми ,зокрема,  такі як Профілактична програма «Школа і поліція»/проект «Шкільний офіцер поліції», Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова», програми  попередження домашнього насильства, булінгу. За відсутності системного підходу, у роботі з дітьми часто переважає робота за запитом, коли інцидент вже стався. 

Недостатньо використовуються можливості навчальної діяльності для підсилення психологічної складової у вихованні дітей та учнівської молоді шляхом вивчення учнями дисциплін психологічного спрямування.

Разом з тим, варто вказати, що інструментарієм для проведення корекційної роботи забезпечуються заклади, в яких відкрито інклюзивні класи, тут оформляються ресурсні кімнати, які можуть частково використовуватись фахівцями психологічної служби для проведення заходів корекційно-розвиткового характеру. Частина практичних психологів та соціальних педагогів пройшли навчання та готові викладати спецкурс «Основи сім’ї».

Не всі заклади забезпечено посадами соціального педагога, не введено посади психолога у ДНЗ загального типу з невеликою кількістю груп, відсутні посади практичного психолога у школах ТМТГ (Кобзарівська та Чернихівська  ЗОШ І-ІІІ ст., Курівецька ЗОШ І-ІІ ступенів імені М.Бенцаля).

Значно зростає обсяг діяльності психологічної служби ТЗОШ № 24, що зменшує можливості отримання ефективного психологічного супроводу учнями школи, яких є більше, ніж 1700, адже нормативне навантаження психолога ЗНЗ - 700 учнів.


проект рішення колегії управління освіти Тернопільської міської ради

 

Заслухавши та обговоривши довідку про забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти колегія

Вирішила:

1 Довідку про забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти взяти до відома.

2.. Управлінню освіти довести чисельність працівників психологічної служби до нормативних потреб.

3. Керівникам закладів  освіти:

3.1. Звернути увагу на наявність та стан облаштування психологічних кабінетів, особливо, засобами цифровізації, сприяти працівникам психологічної служби у оформленні кабінетів відповідно до вимог Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001р. №691.

3.2. Здійснювати належний контроль за діяльністю психологічної служби навчального закладу, щорічно заслуховувати на педраді звіт працівників психологічної служби  про роботу за поточний навчальний рік.

3.3. Сприяти популяризації психологічних знань серед школярів, зокрема, ввести «годину психолога» у розклад навчальних занять та впроваджувати проведення факультативів, курсів за вибором психологічного спрямування згідно з листами Міністерства освіти і науки України від 06.06.2013 №1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти» та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2012 №1/9-488 «Щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах.

4. Працівникам психологічної служби освітніх закладів:

4.1.Створити віртуальні кабінети психологічної служби на сайтах закладів, наповнювати їх актуальною інформацією для всіх учасників освітнього процесу.

4.2. Включити в плани індивідуальної траєкторії професійного розвитку питання нарощування цифрової компетентності фахівця психологічної служби.

5. Тернопільському комунальному методичному центру науково-освітніх інновацій та моніторингу включити в план курсів неперервної освіти програму «Цифрова грамотність фахівця психологічної служби».

.