пʼятниця, 11 червня 2021 р.

звіт за ІІ семестр2020-2021нр

 

Звіт про роботу за ІІ семестр 2020-2021нр.

консультант, психолог  ТКМЦ Г.Є.Несмашна

 

У ІІ семестрі було продовжено роботу щодо забезпечення супроводу розробки моделі індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівця психологічної служби.

Реалізації цього завдання було присвячено засідання інтерактивної школи сучасного фахівця психологічної служби, де учасники обговорювали питання інноваційного досвіду та інноваційної діяльності, використання фахових конкурсів та виставок як платформи презентації досвіду, а саму презентацію як частину індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівця психологічної  служби. Як результат - участь працівників психологічної служби у підготовці матеріалів до конкурсу тематичних номінацій Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2021» та перемоги в тематичних номінаціях (ТПШ№2 та ТЗОШ№14- золота і срібна медалі відповідно).

Мотиваційним компонентом супроводу формування індивідуальної професійної траєкторії стало урочисте нагородження переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми», оскільки усі 4 подані на конкурс програми отримали призові місця та схвальні відгуки членів журі.

У  рамках професійно-компетентнісної підлокації 6 Освітнього трансфер-містечка, у роботі якої взяли участь психологи, соціальні педагоги, заступники директорів закладів освіти ТМТГ, розглядалось питання оцінювання та самооцінювання професійних компетентностей фахівців психологічної служби, зокрема,  здійснення  психологічної профілактики та  психологічної просвіти згідно з професійним стандартом "практичний психолог у закладах освіти". Було висвітлено питання структурних елементів  просвітницьких та профілактичних занять, форми,  прийоми та методи, які використовуються фахівцями при проведенні означених заходів,  варіанти оцінки ефективності заходів психологічної профілактики/психологічної просвіти відповідно до визначених потреб та показників ефективності. Учасникам було  запропоновано  варіант аналізу та самоаналізу профілактичного та просвітницького заняття фахівця психологічної служби  у вигляді протоколу, який структурує інформацію про проведене заняття та дає можливість оцінити його з точки зору досягнутої мети, використаних прийомів та методів, структурованості та інших важливих параметрів результативності.

Результатом роботи з питань формування індивідуальної траєкторії професійного розвитку став конкурс «Модель індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівця психологічної служби результати якого буде висвітлено на серпневому засіданні інтерактивної школи.

На вирішення вказаного завдання було спрямовано і участь у засіданні програмної ради гарантів ОПП, членів ПР та стейкхолдерів за спеціальністю "Психологія", на якому присутні стейкхолдери були ознайомлені з особливостями забезпечення внутрішньої якості освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Учасники засідання з числа стейкхолдерів мали змогу висловити свої пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійних програм зі спеціальності 053 "Психологія", обмінятися думками з питань подальшої співпраці та ін. 

Не менш важливою є реалізація завдання попередження виникнення надмірної напруги в суспільстві, що переживає кризові явища, запобігання ПТСР, кризове консультування; формування психологічної стійкості в умовах викликів сучасності, надання психологічної підтримки педагогічним працівникам.

Проведено заняття у двох групах курсу ФФМ_92_2 "Стрес і стресостійкість" у рамках підвищення кваліфікації на курсах неперервної освіти ТКМЦНОІМ.  Усього курс пройшли більше 50-ти осіб з числа працівників психологічної служби, педагогічних працівників. Курс є практично орієнтованим і має на меті  озброїти педагогів інструментами саморегуляції стресових станів та підвищення стресостійкості.  Вправи, запропоновані на заняттях курсу,  педагоги можуть успішно практикувати з учнями. Про важливість і корисність таких занять свідчать відгуки учасників курсу.

Проведено спільний онлайн-тренінг для вчителів хімії та психологів на тему: «Збереження психічного здоров’я учасників освітнього процесу шляхом розвитку стресостійкості та навичок керуванням стресом».

Також в контексті вказаного завдання інтервізійною групою працівників психологічної служби розглядались складні випадки в консультативному процесі з питань подолання втрати. 

 

Пріоритетним у другому семестрі було також завдання здійснення інформаційно-просвітницької, профілактичної та методичної роботи щодо створення безпечного освітнього середовища, формування навичок ненасильницької комунікації серед усіх учасників освітнього процесу, запобігання булінгу, жорстокого поводження щодо дітей та молоді.

На виконання цього завдання було проведено ряд заходів, що стосувалися безпечної поведінки дітей в цифровому просторі, запобіганню кібербулінгу та залученню дітей до небезпечних квестів.

52 педагогічні працівники пройшли навчання за курсом  «Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми» у рамках підвищення кваліфікації на курсах неперервної освіти ТКМЦНОІМ.

 

Перед освітою суспільство актуалізує завдання підготувати підростаюче покоління до життєвого і професійного самовизначення, що має стати основою їх майбутньої самореалізації у професійній сфері, тому важливим є завдання підвищення компетентності професійної діяльності фахівців психологічної служби у напрямі оволодіння сучасними технологіями профорієнтаційної роботи та кар’єрного консультування.

 Цим питанням було присвячено засідання інтерактивної школи  сучасного фахівця психологічної служби.  Зроблено добірку інформаційних матеріалів з питань супроводу професійного самовизначення школярів на блогу «Психологічна служба освіти м.Тернополя».

 

На виконання завдання сприяння налагодженню ефективного психологічного забезпечення освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти було проведено розширене засідання інтервізійної групи практичних психологів за  участі Бабійчук Тетяни Михайлівни, директора  КУ “Інклюзивно-ресурсний центр №1” Тернопільської міської ради, яка проінформувала учасників про первинну діагностику дітей з ООП, надала рекомендації, схему  її проведення та зразок характеристики,  відповіла на актуальні питання щодо конкретних складних випадків в організації  супроводу дітей з ООП.  У роботі інтервізійної групи взяли участь як практичні психологи так і соціальні педагоги, асистенти вчителя,  вихователі та зацікавлені вчителі. 

Також працівників психологічної служби було залучено до участі у навчальних вебінарах щодо супроводу дітей з ООП та турботи про психічне здоров’я дітей під час навчання, організованих Міністерством освіти і науки України спільно з Центром здоров’я і розвитку «Коло сім’ї» за підтримки україно-швейцарського проекту «Психічне здоров’я для України» (Mental Health for Ukraine, MH4U).

З метою активізації творчої діяльності дітей, формування комунікативної компетентності,  було започатковано та реалізовано спільно з лабораторією якості навчання обдарованої дитини інтелектуальний конкурс для школярів 5-11 класів «Сторі-баттл "Формула майбутнього".

Немає коментарів:

Дописати коментар